Skyldige feriepenge

Skyldige feriepenge indregnes på balancen svarende til virksomhedens skyldige feriepengeforpligtelse.

Skyldige feriepenge

Skyldige feriepenge omfatter den del af ferieforpligtelsen der er optjent, men endnu ikke indbetalt til Feriekonto for så vidt angår timelønnede samt den del der er optjent, men endnu ikke afholdt for så vidt angår månedslønnede med ret til løn under ferie.

Indregning af skyldige feriepenge

Der indregnes skyldige beløb svarende til virksomhedens samlede feriepengeforpligtelse, jf. Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Læs mere om skyldige feriepenge under udgifter

Værdiansættelse af skyldige feriepenge

Beregningen baseres på Økonomistyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Beregningen af skyldige feriepenge skal omfatte almindelige feriedage og særlige feriedage som er optjent.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af skyldige feriepenge i statens kontoplan