Igangværende arbejder for fremmed regning

Indregning og værdiansættelse af igangværende arbejder for fremmed regning.

Igangværende arbejder for fremmed regning dækker op værdien af arbejder som er igangsat for fremmed regning, hvor forudbetalingen overstiger værdien af det udførte arbejde, og derfor indregnes som en gældpost.

Indregning af igangværende arbejder for fremmed regning

Omkostninger vedrørende aktiver under opførelse for fremmed regning indregnes i takt med, at arbejdet bliver udført, når institutionen har forpligtet sig til at få opført aktivet samt omkostningerne kan afgrænses og opgøres pålideligt.

Værdiansættelse af igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes til kostpris.

Indregning på balancens passivside sker, når der er modtaget mere betaling end der er udført arbejde for.

Eksempelvis vil der i forbindelse med EU-projekter ofte modtages en større forudbetaling ved opstart af EU-finansierede projekter, som på tidspunktet for indbetalingen, overstiger det udførte arbejde. Dette beløb er et udtryk for skyldigt arbejde og bogføres derfor under passivposten ”igangværende arbejder for fremmed regning”.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af igangværende arbejder for fremmed regning i statens kontoplan