32 Overførselsindtægter fra kommuner og regioner

Kontering af overførselsindtægter fra kommuner og regioner

Standardkonto 32 "Overførsler fra kommuner og regioner" omfatter generelle overførsler fra kommuner og regioner til staten.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes i forbindelse med registrering af overførselsindtægter fra kommunerne vedrørende forskellige ordninger, hvor indtægten tilfalder staten.

Modkontoen er en likvidkonto (eller et statsligt tilgodehavende hos kommunen).

Kontoen anvendes i forbindelse med registrering af overførselsindtægter fra regionerne vedrørende forskellige ordninger, hvor indtægten tilfalder staten.

Modkontoen er en likvidkonto (eller et statsligt tilgodehavende hos regionen).