16 Husleje, leje af arealer samt leje og leasing i øvrigt

Kontering af husleje, leje af arealer samt leje og leasing i øvrigt

Standardkonto 16 omfatter udgifter til leje af aktiver, der som udgangspunkt ikke er bestemt til vedvarende eje og brug.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. Bevillingstyper: Driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På konto 16.10 konteres alle udgifter til leje af bygninger, kontorer, værelser, lokaler og garager mv. samt til leje af jord med bygninger, hvor bygningerne er det væsentlige.

Desuden registreres udgifter til varme og vand, der ikke kan udskilles fra huslejebetalingen. Beregnes vand og varme særskilt, konteres dette på regnskabskonto 22.55 "Køb af vand og energi til forbrug".

Korttidsleje af lokaler til udvidelse af råderum i forbindelse med et møde eller et seminar skal dog konteres på konto 16.30.

Kontoen er en resultatkonto med en debetsaldo.

Til og med 2023 konteres på kontoen en række driftsudgifter omhandlende

  • udgifter til leje af jord
  • kajpladser, sportspladser mv.
  • leje af jord med bygninger, hvor jorden er det afgørende element
  • udgifter vedr. rettigheder (royalties)
  • forpagtningsafgifter

Kontoen opsplittes fra 2024 i to konti for hhv. rettigheder (16.20) og arealer (16.21).

Kontoen vil herefter blive benyttet til udgifter vedr. rettigheder (royalties).

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Kontoen kan benyttes fra 2024

Indholdsmæssigt er leje af arealer til og med 2023 en del af konto 16.20, der fra 2024 opsplittes i to konti for hhv. rettigheder (16.20) og arealer (16.21).

På kontoen konteres en række driftsudgifter omhandlende:

  • udgifter til leje af jord
  • kajpladser, sportspladser mv.
  • leje af jord med bygninger, hvor jorden er det afgørende element
  • forpagtningsafgifter

Kontoen er en resultatkonto og debiteres beløbet.

Konto 16.30 indeholder posteringer vedrørende leje og leasing af goder, der ikke er omfattet af 16.10 "Husleje" og 16.20 "Leje af arealer, udgifter vedrørende rettigheder".

Et eksempel herpå kunne være korttidsleje af lokaler til udvidelse af råderum i forbindelse med et møde eller et seminar.

Kortidsleje til brug for udbud af kurser konteres ligeledes på kontoen.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.