15 Vareforbrug af lagre

Kontering af vareforbrug af lagre

Institutionerne kan besidde to overordnede typer af lagre for henholdsvis energi og beholdninger af "varer i øvrigt".

Periodens forbrug registreres på standardkonto 15.

Ved integration til Navision Stat lagermodul kan vareforbrug af lagre bogføres automatisk ved lagerreguleringskørslen.

Uden integration til Navision Stat lagermodul bogføres vareforbruget manuelt med modpost på enten 60.14 "Energilagre - afgang" eller 60.34 "Varebeholdninger - afgang".

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: Driftsbevilling og statsvirksomhed.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På regnskabskonto for forbrug af energi vises periodens forbrug.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Konteringseksemplet nedenfor illustrerer, hvorledes forbrug af energi skal konteres. Ved anvendelse af lagermodulet skal kun den første transaktion foretages, da den efterfølgende automatisk foretages i systemet. Det vil sige, at såfremt salget xxx kr. bogføres med integration til lagermodulet, vil vareforbruget xxx kr. automatisk blive bogført i forbindelse med en lagerreguleringskørsel.

For brugere uden lagermodulet gør det sig gældende, at de må foretage begge transaktioner manuelt.

11.80
Salg af varer og tjenesteydelser
61.15
Debitorsamlekonto
D K D K
  xxx xxx  

 

60.14
Energilagre - afgang
15.11
Forbrug af lagervarer, energi
D K D K
  xxx xxx  

Hvis der ikke er tale om et salg, men forbruget af energi sker løbende, vil kun den nederste del af konteringseksemplet finde anvendelse.

På regnskabskonto for forbrug af lagervarer, i øvrigt vises periodens forbrug.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres debetposteringer.

Konteringseksemplet nedenfor illustrerer, hvorledes forbrug af lagervarer skal konteres. Ved anvendelse af lagermodulet skal kun den første transaktion foretages, da den efterfølgende automatisk foretages i systemet. Det vil sige, at såfremt salget xxx kr. bogføres med integration til lagermodulet, vil vareforbruget xxx kr. automatisk blive bogført i forbindelse med en lagerreguleringskørsel.

For brugere uden lagermodulet gør det sig gældende, at de må foretage begge transaktioner manuelt.

11.80
Salg af varer og tjenesteydelser
61.15
Debitorsamlekonto
D K D K
  xxx xxx  

 

60.31
Varebeholdninger - lagerværdi
15.15
Forbrug af lagervarer, i øvrigt
D K D K
  xxx xxx  

Hvis der ikke er tale om et salg, men forbruget af lagervarer sker løbende, vil kun den nederste del af konteringseksemplet finde anvendelse.