13 Kontrolafgifter og gebyrer

På standardkonto 13 konteres afgifter og gebyrer til dækning af kontrol- og tilsynsvirksomhed fra det offentliges side.

Af gebyrer og afgifter indeholdt i standardkonto 13 kan nævnes:

 • Uomgængelige afgifter og gebyrer i forbindelse med det offentliges direkte erhvervsprodukt- og materialekontrol.
 • Afgifter og gebyrer mv. for tilladelse til erhvervsmæssige aktiviteter (bevillinger, autorisationer samt visse koncessioner, dog eksklusiv koncessioner med ret til udnyttelse af naturforekomster, jf. standardkonto 21).
 • Øvrige afgifter og obligatoriske gebyrer fra virksomheder.

Standardkontoen anvendes endvidere af selvejende institutioner på undervisningsområdet til f.eks. afgift for sen afmelding.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling og anden bevilling.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

På regnskabskonto 13.11 konteres afgifter og gebyrer til dækning af kontrol- og tilsynsvirksomhed udført af offentlige myndigheder, dog ikke koncessioner med ret til udnyttelse af naturforekomster, jf. standardkonto 21.

Kontoen indeholder fx:

 • kontrolafgifter på miljø- og fødevareområdet
 • udførsel af kød mv.
 • statskontrol med mejeriprodukter mv.
 • kontrol af frø og korn
 • kontrol med ind- og udførsel af planter
 • foderstofkontrol
 • en route afgifter
 • afgifter i henhold til stærkstrømsloven
 • afgifter af banker, sparekasser, livs- og skadesforsikringsselskaber
 • rekvireret skibstilsyn, målerbreve samt godkendelse af mindre fartøjer
 • våbenkontrol
 • afgift for censurering af film
 • godkendelse af bekæmpelsesmidler
 • registrering af lægemidler
 • afprøvning af dampkedler, beholdere og elevatorer
 • autorisationer på miljø- og fødevareområdet
 • autorisationer på sundhed- og ældreområde
 • apotekerafgift
 • afgifter for ulykkes- og arbejdsskadeforsikringer
 • gebyrer for gods- og bustransport
 • gebyrer for udstedelse af næringsbreve
 • afgifter under den kulturelle fond
 • autorisations- og prøvningsgebyrer under Sikkerhedsstyrelsen
 • autorisations- og typegodkendelser
 • olierørledningsafgift
 • afgifter vedrørende patenter og varemærker
 • afgift til drift af Skoleskibet Danmark

For de videregående uddannelsesinstitutioner og regulerede institutioner under §20 omfatter kontoen desuden:

 • deltagerbetaling

Kontoen er en resultatkonto og krediteres beløbet.

Kontoen anvendes af selvejende institutioner under §20 og må ikke benyttes af statsinstitutioner.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Kontoen anvendes af selvejende institutioner under §20 og må ikke benyttes af statsinstitutioner.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.

Kontoen anvendes af selvejende institutioner under §20 og må ikke benyttes af statsinstitutioner.

Kontoen er en resultatkonto, hvorpå der føres kreditposteringer.