Øvrige driftsindtægter og gebyrer

Læs om reglerne for indregning af øvrige driftsindtægter og gebyrer.

Øvrige driftsindtægter og gebyrer indregnes som udgangspunkt i takt med optjeningen.

Øvrige driftsindtægter omfatter øvrige indtægter, fx diverse mindre tilskud og gaver (som ikke er et led i projektarbejde/-forskning).

Gebyrer, herunder bøder og kontrol- og tilsynsafgifter omfatter indtægter der opkræves med hjemmel i lov eller tekstanmærkning (for en given ydelse blandt andet autorisationer og tilladelser).