Tilskud til egen drift

Læs om regler for indregning af tilskud til egen drift.

Indtægter som tilskud til egne aktiviteter defineres som gaver fra private eller tilskud og donationer.

Omfattet af definitionen er også indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige fondsmidler og programmidler, overførsler fra EU og kommuner mv.

Tilskud til egen drift klassificeres som ordinære driftsindtægter. Indtægterne indregnes på det tidspunkt, hvor de modsvarende omkostninger afholdes.

Tilskud indregnes på et systematisk grundlag over det/de regnskabsår der er nødvendige for, at tilskuddene kan modsvare de tilknyttede omkostninger som de skal kompensere for. Se principperne beskrevet under salg af vare- og tjenesteydelser.

 

Konteringsoplysninger

Følgende kontonumre anvendes i relation til ordinære driftsindtægter

10. Bevilling – Finansloven

11. Salg af varer

12. Internt statsligt salg af varer og tjenester

13. Kontrolafgifter og gebyrer