FF7 Finansieringskonto

Læs om reglerne for anvendelse af finansieringskontoen.

Virksomhedens FF7 finansieringskonto benyttes til afregning af virksomhedens almindelige ind- og udbetalinger, f.eks. lønudgifter, varekøb/varesalg og køb/salg af tjenesteydelser.

Virksomhedens 12-dels rater fra bevillingen tilføres hver måned virksomhedens FF7 finansieringskonto.

Virksomheden kan vælge at foretage alle betalinger inden for et kvartal fra FF7 finansieringskontoen. Det er således muligt for virksomheden at foretage betalinger fx vedrørende investeringer samt bygge- og IT-projekter fra FF7 finansieringskontoen inden for det samme kvartal. Ved udgangen af hvert kvartal skal der dog ske en likvid omflytning, således at de forskellige aktiviteter finansieres af den rigtige likvide konto.

Rentesatserne for FF7-finansieringskontoen er asymmetrisk fastsat, således at indlånsrenten på FF7 finansieringskontoen er lavere end udlånsrenten.

Oplysninger om rentesatser findes på Økonomistyrelsens hjemmeside. En beskrivelse af konterings- og arbejdsgange i forbindelse med likviditetsordningen findes i bilag til Økonomistyrelsens vejledning om selvstændig likviditet.

Konteringsoplysninger

Kontoen er likvid beholdning under omsætningsaktiverne i balancen.

Læs mere om kontering på SKB FF7 Finansieringskonto i statens kontoplan