76 Hensættelser

Kontering af hensættelser

På standardkonto 76 ”Hensættelser” konteres f.eks. hensættelser til resultatløn, frivillig fratræden og tab i forbindelse med retslige tvister mv.

Se beskrivelserne af kontiene nedenfor:

Kontoen anvendes som modkonto til registrering af forventede udgifter til resultatløn og frivillig fratræden mv. Regnskabskonto 18.76 "Resultatløn og frivillig fratræden – hensættelse" anvendes til registrering på resultatopgørelsen.

På konto 76.16 føres kreditposteringer ved tilgang i hensættelser, mens der føres debetposteringer ved afgang i hensættelserne, når hensættelserne enten fører til en udbetaling eller bliver tilbageført.

Periodens bevægelser på regnskabskonto 76.16 skal altid modsvares af periodens bevægelser på regnskabskonto 18.76.

Kontoen anvendes som modkonto til årets omkostning til hensættelser på regnskabskonto 22.05, hvorpå fx forventede udgifter til tabsgivende aftaler samt tab i forbindelse med retslige tvister mv. registreres. Kontoen anvendes ligeledes som modkonto til hensættelser på regnskabskonto 22.06, Forsvarsministeriets udgiftsbaserede driftsbevillinger.

Hensættelser, der er relateret til løn, registreres ikke på denne konto, men derimod på regnskabskonto 76.16, der er modkonto til 18.76.

På konto 76.17 føres kreditposteringer ved tilgang i hensættelser, mens der føres debetposteringer ved afgang i hensættelserne, når hensættelserne enten fører til en udbetaling eller bliver tilbageført.

Periodens bevægelser på regnskabskonto 76.17 skal altid modsvares af periodens bevægelser på regnskabskonto 22.05 hensættelser, andet eller 22.06 Hensættelser, Udgiftsbaserede driftsbevillinger.