2.9 Lovbunden bevilling

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 2.9

Bevillingstypen lovbunden bevilling anvendes til lovbundne tilskud, herunder lovbundne investeringstilskud. Lovbundne tilskud omfatter tilskud, hvor modtagerkreds, samt tilskuddets størrelse eller beregningsgrundlag, er fastsat i lovgivningen. Bevillingstypen lovbunden bevilling kan endvidere anvendes i forbindelse med Danmarks bidrag til internationale organisationer og andet fast etableret internationalt samarbejde, hvor tilskuddet ydes i henhold til internationale konventioner mv.

Bevillingstypen vil også kunne anvendes for visse indtægter, der hænger sammen med lovbundne tilskud.

Lovbunden bevilling er en bruttobevilling. Det vil sige, at udgifter og indtægter bevilliges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der kan ikke af lovbunden bevilling afholdes lønudgifter.

For lovbundne udgifter gælder, at der kan afholdes merudgifter, der er en følge af, at de samlede tilskudsydelser i medfør af loven bliver større end skønnet ved budgetteringen, jf. dog punkt 3.1.1. Budgetlovens betydning for nye eller ændrede dispositioner i finansåret.

Der er ikke adgang til videreførsel af ikke forbrugte bevillinger.