3 Nye eller ændrede dispositioner i finansåret

Budgetvejledningen - Kapitel 3

Kapitel 3 indeholder reglerne for, hvorledes de givne bevillinger i løbet af finansåret kan ændres, og hvorledes der kan tilvejebringes hjemmel til nye dispositioner, dvs. dispositioner, der ikke er optaget på finansloven. Endelig indeholder kapitel 3 bestemmelser om, hvorvidt nye og ændrede dispositioner skal optages på tillægsbevillingsloven eller blot skal registreres i statsregnskabet.