2 Dispositioner over givne bevillinger

Budgetvejledningen, kapitel 2

Kapitel 2 indeholder reglerne om adgangen til i løbet af finansåret at disponere over de givne bevillinger. Først gennemgås de almindelige bevillingsregler, herunder de bestemmelser, der særligt knytter sig til indtægter og udgifter.

Dernæst gennemgås de bevillingsregler, der knytter sig til hver af de syv bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, anlægsbevilling, lovbunden bevilling, reservationsbevilling, statsfinansieret selvejende institution og anden bevilling