Midlertidig bevillingslov

Såfremt en finanslov undtagelsesvis ikke kan vedtages inden finansårets begyndelse, skal regeringen i henhold til grundloven fremsætte et forslag til midlertidig bevillingslov for det kommende finansår.

Det fremgår af grundlovens § 46, stk. 2 at ingen udgifter må afholdes uden hjemmel i en af Folketinget vedtaget finanslov, tillægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. Såfremt en finanslov ikke kan vedtages inden begyndelsen af et nyt finansår, skal en midlertidig bevillingslov sikre, at statens aktiviteter kan fortsætte uforstyrret, indtil en finanslov er vedtaget.