Ajourføring af finansloven

Når finansloven er vedtaget i Folketinget og stadfæstet, kundgøres den vedtagne finanslov i Lovtidende B inden finansårets start.

Efterfølgende offentliggør Finansministeriet den samlede finanslov, inklusive ajourførte anmærkninger, der afspejler de af Folketinget vedtagne ændringsforslag og anmærkninger til disse. Lovteksten samt tilhørende anmærkninger og specifikationer samles under hver enkelt ministerparagraf. Den ajourførte finanslov tjener som et praktisk arbejdsredskab for statsforvaltningen i forbindelse med bevillingsadministrationen.

Den ajourførte finanslov udgives dels som en publikation i fire bind, dels som ministerhæfter. Et ministerhæfte indeholder tekst og anmærkninger for et givent ministerområde.

Selve reglerne for opstilling af finansloven er nærmere beskrevet under 'Finanslovens tekst og anmærkninger'