Tillægsbevillinger

Efter finansårets udløb fremsættes forslag til tillægsbevillingslov for finansåret.

Tillægsbevillingsloven har til formål:

  • bevillingsmæssigt at formalisere de dispositioner, der er gennemført med Finansudvalgets tilslutning (aktstykker), og
  • at medtage andre reguleringer af bevillinger, som ministerierne efter budgetreglerne kan foretage uden forelæggelse for Finansudvalget.

Tillægsbevillingsloven angiver således, sammen med finansloven, de samlede bevillinger i det pågældende finansår. Forbruget af bevillingerne fremgår af statsregnskabet.

Tillægsbevillingslovforslaget udarbejdes på samme måde som finanslovforslaget af Finansministeriet på baggrund af bidrag fra ressortministerierne i november og december.

Reglerne for opstilling af tillægsbevillingsloven er nærmere beskrevet under Tillægsbevillingslovforslaget.