Finansministeriets Finanslovsdatabase

Finansministeriets Finanslovsdatabase omfatter finanslove og tillægsbevillingslove. I Finanslovsdatabasen har brugeren mulighed for at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for ét finansår.

Finansloven

Finansloven er statens budget, der fastlægger både størrelsen og fordelingen af de samlede udgifter og indtægter. Loven vedtages af Folketinget i form af bevillinger, der giver en minister bemyndigelse til at afholde udgifter til et bestemt formål eller modtage indtægter.

Finansloven består af finanslovforslaget samt vedtagne ændringsforslag.

Den vedtagne finanslov kan efterfølgende tilpasses ved tillægsbevillingslov. Tillægsbevillingsloven indeholder blandt andet nye og ændrede dispositioner i forhold til de givne bevillinger, som i løbet af finansåret har været forelagt og opnået tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Finanslovsdatabasens indhold

Finanslovsdatabasen er en online database, der omfatter finanslove og tillægsbevillingslove fra og med finansåret 2003. Det er dog kun muligt at lave udtræk for ét finansår ad gangen.

I finanslovsdatabasen er det muligt at udtrække data på tværs af en række variable, såsom:

  • Bevillingslovene
  • Statens kontoplan
  • Finansministeriets rammer
  • Bevillingstype

I finanslovsdatabasen er det muligt ved hjælp af filter- og strukturmenuerne at vælge de ønskede variabler og opbygningen af den ønskede tabel.

Strukturfunktionen bruges til at vælge opbygningen af udtrækket, mens filterfunktionen gør det muligt at filtrere datasættet.

Finanslovsdatabasen indeholder endvidere links til anmærkninger til finansloven eller tillægsbevillingsloven, hvor baggrund, formålet og forudsætningerne for de enkelte bevillinger er oplyst. Til gå finanslovsdatabasen her