Politisk behandling af Finanslovsforslaget

Efter offentliggørelsen af finanslovforslaget bliver forslaget genstand for politisk behandling i Folketinget.

Finanslovforslaget skal som andre lovforslag gennem tre behandlinger i Folketinget.

Folketinget førstebehandler finanslovforslaget på et særligt møde i september måned. Herefter overgår finanslovforslaget til behandling i Folketingets Finansudvalg.

Ved det nye folketingsårs begyndelse den første tirsdag i oktober, bortfalder alle lovforslag, der ikke er vedtaget i den tidligere samling. Finanslovforslaget genfremsættes derfor i begyndelsen af den nye folketingssamling, hvorefter det på ny førstebehandles og overgår til behandling i Folketingets Finansudvalg.

Finansudvalget afgiver herefter betænkning over finanslovforslaget, hvor udvalget bl.a. kan give udtryk for deres indstillinger til forslaget. Finansudvalget kan under sin behandling af forslaget stille spørgsmål til ministrene, ligesom udvalget kan kalde ministrene i samråd med henblik på at få uddybet de oplysninger, der fremgår af finanslovforslaget m.v.

Lovbehandlingen munder normalt ud i en politisk aftale om finansloven mellem regeringen og et eller flere af Folketingets partier. Konsekvenserne af aftalen samt eventuelle øvrige ændringer indarbejdes som ændringsforslag til finanslovforslaget.