Delregnskab

Et delregnskab er en specifikation af bogføringskredsen. Det er ikke noget krav, at hver delregnskab balancerer, da balancekravet udelukkende er knyttet til bogføringskredsen.

Der er således ikke noget i vejen for at registrere en udgift i et delregnskab, og samtidig registrere en leverandørkredit i tilknytning til denne udgift på et andet delregnskab. Det forudsætter blot, at begge delregnskaber ligger indenfor samme bogføringskreds.

Denne specifikation har for udgifter og indtægters vedkommende en entydigt reference til en underkonto i bevillingslovene/statsregnskabet. Delregnskaber i forskellige bogføringskredse tilhørende forskellige regnskabsførende institutioner kan godt referere til samme underkonto.

Specifikationerne for aktiver og passiver har ikke en reference til en underkonto, idet alle aktiver og passiver betragtes som fælles for en bogføringskreds fx er kasse og bankkonti fælles for de aktiviteter, der foregår på udgifts-/indtægtssiden.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for en regnskabsførende institution, vil udgifter og indtægter indgå med underkontoen, mens aktiver og passiver vil indgå samlet for en bogføringskreds. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for en virksomhed, vil udgifter og indtægter indgå med hovedkontoen, mens aktiver og passiver vil indgå samlet for den regnskabsførende institution.