Bogføringskredsen

En bogføringskreds er det konkrete regnskab, som den regnskabsmæssige registrering foretages i.

En bogføringskreds udgør en regnskabsmæssigt balancerende enhed/aktivitet såvel løbende som i regnskabsafslutningsmæssig henseende (dvs. at debet er altid lig med kredit).

Bogføringskredsen er således et balanceret regnskab, hvor aktiver og passiver skal stemme set i forhold til de delregnskaber, som sorterer under bogføringskredsen.

Pengeforsyning

Til alle omkostningsbaserede bogføringskredse skal der knyttes 4 bankkonti jf. likviditetsordningen, hvorfra bogføringskredsens betalinger kan modtages og sendes.

Udgiftsbaserede anlægsbevillinger, anden bevilling, reservationsbevilling og lovbunden bevilling er ikke omfattet af likviditetsordningen.

Finansielt regnskab for bogføringskredsen

Registreringerne i den enkelte bogføringskreds skal månedligt samles i det af Økonomistyrelsen administrerede koncernsystem.

Når regnskabet for bogføringskredsene er afleveret til koncernsystemet, skal den regnskabsførende institution, hvorunder bogføringskredsene hører, bekræfte, at registreringerne i koncernsystemet er i overensstemmelse med registreringerne i det lokale økonomisystem.

EAN-nummer

EAN-nummeret eller GLN-nummer, som er den korrekte betegnelse, efter at standarden ikke længere er europæisk, bruges, når en virksomhed skal foretage e-fakturering til en offentlig myndighed.

EAN-nummeret identificerer entydigt indehaveren af nummeret.

EAN-nummeret er registreret i Nemhandel registeret, samt i de af myndighedens systemer, der indgår i indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen, eksempelvis i det enkelte Navision Stat regnskab/bogføringskreds samt i IndFak.

For at sikre at enhver transaktion vedrørende indkøb, opsamlet i de centrale systemer, entydigt kan identificeres i forhold til bogføringskredsen, indgår EAN-nummeret desuden i nummerstrukturen koblet til bogføringskredsen. Koblingen mellem EAN-nummeret og bogføringskredsen overholder følgende princip:

  • En bogføringskreds kan have et eller flere EAN-numre tilknyttet, men et EAN-nummer må kun tilhøre én bogføringskreds.