Navision Stat

Kurserne i Navision Stat sætter dig i stand til at udnytte systemets muligheder fuldt ud

Kurserne henvender sig til en bred målgruppe, da der både er en et introduktionskursus for nyansatte og mere specifikke kurser som fx finans-, debitor- og kreditorbogholderi. Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Vær opmærksom på:

Navision-delen omkring brugen af DDI´en bliver gennemgået særskilt på kurset "Få overblik og lær at bruge DDI – for ØSC-kunden" - Underviserne vil således ikke gå i dybden vedr. DDI på de andre kurser.

Kurser i Navision Stat 9.1

Kurset er målrettet dig, der er ny bruger af Navision Stat eller dig, der i øvrigt ønsker et overblik over Navision Stat. Kurset henvender sig både til medarbejdere i den statslige sektor og i selvejesektoren.

Kurset er baseret på, at du har et overordnet kendskab til regnskabsprincipper og de grundlæggende arbejdsgange i et bogholderi.

Antal dage: ½

Tidspunkt: kl. 9.00 - 12.00

Afholdelse: Virtuelt

Kontakt: 

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset er målrettet dig, der arbejder med finansbogholderi og kassererfunktionerne i finansmodulet i Navision Stat. Har du været på kurset "Navision Stat – Finansbogholderi" i tidligere versioner af Navision Stat, vil du ikke umiddelbart have behov for at deltage på dette kursus.

Du skal være fortrolig med grundlæggende bogføringsprincipper og have et basalt kendskab til arbejdsgangene i et bogholderi. Det er desuden en forudsætning, at du har deltaget i kurset "Navision Stat – Oversigt og introduktion" eller har tilsvarende forudsætninger

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Dette kursus er til dig, der arbejder med debitorstyring i Navision Stat. På kurset vil du arbejde med alle trin i debitorprocessen fra oprettelse af debitor, over bogføring af salgsbilag til modtagelse af indbetalinger.

Du skal være fortrolig med grundlæggende bogføringsprincipper og have kendskab til de arbejdsgange, der hører til debitorstyring. Det er desuden en forudsætning, at du har deltaget i kurset "Navision Stat – Oversigt og introduktion" eller har tilsvarende forudsætninger.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Dette kursus er til dig, der arbejder med kreditorstyring i Navision Stat. På kurset vil du arbejde med alle trin i kreditorforløbet fra oprettelse af kreditorer, over bogføring af købsbilag til betaling af leverandørregninger.

Du skal være fortrolig med grundlæggende bogføringsprincipper og have et generelt kendskab til de arbejdsgange, der hører til kreditorstyring. Det er desuden en forudsætning, at du har deltaget i kurset "Navision Stat – Oversigt og introduktion" eller har tilsvarende forudsætninger.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset er målrettet dig, der skal arbejde med opgaver knyttet til anlægsregistrering i Navision Stat. 

Du skal være fortrolig med basale bogføringsprincipper og have et generelt kendskab til de arbejdsgange, der knytter sig til håndtering af anlægsaktiver. Det er desuden en forudsætning, at du har deltaget i kurset "Navision Stat - Oversigt og introduktion" eller har tilsvarende forudsætninger.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Er du kunde hos Statens Administration og vil vide mere om mulighederne for indberetning via Den Decentrale Indberetningsløsning (DDI), er dette kurset for dig.
På kurset vil du arbejde med de forskellige indberetningsmuligheder fra stamdataoprettelse til posteringsbestillinger samt mulighederne for løbende at følge din bestilling direkte i Navision Stat.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Afholdelse: København og Vejle

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Sag- og ressourcemodulerne tilføjer et ekstra styringslag i din økonomistyring. På kurset vil du arbejde med opsætning og anvendelse af modulerne og ad den vej få et dækkende billede af de styringsmuligheder, de tilbyder.

Antal dage: 2

Tidspunkt: kl. 09:00 - 16:00

Afholdelse: København og Vejle

Der udbydes i øjeblikket ikke kurser inden for dette emne. 
Klik på ”Opret efterspørgsel” i kursusbeskrivelsen - Så vil du blive kontaktet pr. mail når vi igen udbyder det efterspurgte kursus.

Kontakt: 

Denne miniguide viser, hvordan du kan tilkendegive, at du gerne vil have oprettet en ny klasse ved at sende en læringsforespørgsel. 

Læringsforespørgsel (pdf)

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus