Kurser om indkøb, udbud og kontrakter

""

Rådgivningsenheden er et selvstændigt kompetence- og videnscenter i staten, der hjælper ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter af høj faglig kvalitet.

Rådgivningsenheden er et tilbud til dig, der arbejder med indkøb, udbud og kontrakter i staten. Du kan få rådgivning om alle faser i en konkret kontraktindgåelse og juridisk vejledning om reglerne for indkøb og udbud.

Rådgivningsenheden tilbyder en række målrettede kurser for alle, der arbejder med offentlige indkøb, udbud og kontrakter i staten. Du kan tilmelde dig kurserne i Campus. Spørgsmål vedrørende kurserne kan du stille på Rådgivningsenhedens hotline eller via kontaktmodulet på statensindkob.dk. Gå til statensindkob.dk

Kurser i Rådgivningsenheden

Kurset "Udbud i staten i praksis" er for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for EU-udbud og kontrakter, vil tilegne dig kompetencer inden for bæredygtige udbud og indkøb og samtidig få et stærkt netværk med andre kollegaer, der arbejder med udbud i staten.

"Udbud i staten i praksis" er for dig, der enten selv tilrettelægger og gennemfører udbud eller rådgiver om udbud i din organisation. Du kan både være nyuddannet, nyansat eller mere erfaren. Som erfaren udbudskonsulent eller udbudsjurist får du nemlig mulighed for at blive ajourført med den nyeste viden på området.

Antal dage: 6 + 2 virtuelle netværksmøder

Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Kurset "Indkøb i staten i praksis" er for dig, der vil styrke dine indkøbsfaglige kompetencer, har lyst til at lære om grønne offentlige indkøb samt ønsker at få et netværk med andre indkøbere i staten.

"Indkøb i staten i praksis” henvender sig til ansatte i staten, der til daglig arbejder med indkøb, kontraktstyring og compliance. Kurset bygger på den nyeste lovgivning og best practice for indkøb i staten, og derfor er forløbet også en mulighed for dig, som er en mere erfaren indkøber, men som vil ajourføre dig med den nyeste viden og vide mere om, hvordan du køber mere grønt ind. 

Antal dage: 4 + 1 virtuelt netværksmøde

Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

Er I mange fra en institution, som ønsker samme kursus? Så kan vi tilrettelægge et kursus, så det passer til jeres behov. Med udgangspunkt i det standardkursus, I ønsker, kan vi tilpasse indholdet efter jeres specifikke behov.

Rådgivningsenheden tilbyder følgende skræddersyede kurser målrettet din institution:

  • Aktindsigt i indkøbs- og udbudssager
  • Indkøb af konsulentbistand
  • Indkøb i staten i praksis
  • Indkøb under EU-tærskelværdierne
  • Kontraktændringer
  • Markedsdialog – forberedelse af dit indkøb
  • Udbudsstrategien
  • Workshop om kravspecifikationer

Læs mere om mulighederne for et skræddersyet kursus på statensindkob.dk