Momsregler

Økonomistyrelsen udbyder kurser i momsregler, herunder international moms

Kurserne er delt op efter målgruppe, dvs. om du kommer fra en statslig eller selvejende institution. 

Formålet med kurset er at give dig kendskab til de gældende momsregler, såvel afregningsmoms som refusionsmoms og (told-moms) som UVM-moms.

Kurserne er generelle og tager ikke udgangspunkt i institutionsspecifikke problemstillinger.

Kurser i momsregler

Kurset giver et sammenhængende billede af reglerne i momsloven og i refusionsordningen. Kurset henvender sig til medarbejdere, som arbejder med momsmæssige problemstillinger, herunder også nye medarbejdere, som har brug for oplæring i moms.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus

De fleste selvejende institutioner er momsfritaget for deres kerneydelser, men har som oftest en del momspligtige salg. På kurset sættes fokus på indtægtssiden og på de afledte konsekvenser med hensyn til momsfradrag, lønsumsafgift mv.

Antal dage: 1

Tidspunkt: kl. 9.00 - 16.00

Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms

Afholdelse: København

Kontakt: 

Læs mere om priser, se kursusdatoer og tilmeld dig via Campus