Om Navision Stat

Navision Stat har været anvendt af de statslige institutioner til økonomistyring siden 1998, og videreudvikles løbende ved Økonomistyrelsen på basis af nyeste standard MS Dynamics NAV kerneprogrammel fra Microsoft.

Navision Stat er en videreudvikling af økonomisystemet MS Dynamics NAV, tidligere kendt som Navision Attain, der igen er en videreudvikling af Navision Financials, som har været på markedet i mange år. Både Navision Attain og MS Dynamics NAV er installeret i massivt i private og offentlige virksomheder over hele verden.

Læs mere om hvordan du kommer i gang med Navision Stat her

Struktur og kernefunktionalitet

Navision Stat databasen

Kernen i Navision Stat er databasen, der rummer alle oplysninger om regnskaberne. En institution kan have flere databaser, og i hver af disse kan der oprettes flere regnskaber.

I databasen er oplysningerne organiseret i tabeller. Hver tabel indeholder oplysninger om et bestemt område. Nogle indeholder stamoplysninger (om debitorer, personaledata, varelager etc.), andre indeholder bogførte poster.

Tabeller i Navision Stat

Hver tabel indeholder nogle feltnavne og de tilhørende oplysninger, du har indtastet, ordnet i rækker og kolonner. Når du står på et kort (eksempelvis et kreditorkort) kan du ikke se disse tabeller på skærmen. Men de data, der står i de enkelte felter, er hentet fra bagvedliggende tabeller. Dem får du adgang til via pilen i et felt.

Når du arbejder i en tabel i programmet, kan du oprette oplysninger direkte i en anden tabel eller hente eksisterende oplysninger fra en anden.

De fleste tabeller er regnskabsspecifikke, en mindre del er databasespecifikke. Oplysninger indtastet i en regnskabsspecifik tabel kan kun læses af regnskabet, mens oplysninger indtastet i en databasespecifik tabel kan læses fra alle regnskaber på databasen.

Bogføring i Navision Stat

Det samme princip gør sig gældende, når du bogfører i Navision Stat. Når en post bogføres i Navision Stat, gemmes de registrerede oplysninger også i tabeller. Og alle andre tabeller, der har relation hertil, opdateres øjeblikkeligt.