Økonomistyrelsens og SKI’s oprindelige vurdering af Ateas selfcleninginitiativer (september 2018)

Her kan du læse om Økonomistyrelsens og SKI’s vurdering af Ateas selfcleaninginitiativer (se boks til højre) og Kammeradvokatens redegørelse i Atea-sagen samt materiale, der er modtaget fra Atea.

Kammeradvokatens redegørelse af 5. september 2018

Kammeradvokatens redegørelse af 5. september 2018

Bilag A - Udskrift af dombogen

Bilag B Bødeforlæg af 12. juli 2018

Bilag C Oversigt over materiale modtaget fra Atea den 2. juli 2018

Bilag D Kammeradvokatens anmodning af 5. juli 2018

Bilag E Oversigt over materiale vedrørende punkt 2.3 modtaget fra Atea den 12. juli 2018

Bilag F Oversigt over materiale vedrørende punkt 2.2 modtaget fra Atea den 12. juli 2018

Bilag G Oversigt over materiale vedrørende punkt 2.1 modtaget fra Atea den 13. juli 2018

Bilag H Oversigt over materiale modtaget fra Atea den 16. juli 2018

Bilag I Kammeradvokatens anmodning af 17. juli 2018

Bilag J Oversigt over materiale modtaget fra Atea den 19. juli 2018

Bilag K Oversigt over materiale modtaget fra Atea den 20. juli 2018

Bilag L Kammeradvokatens anmodning af 24. juli 2018

Bilag M Oversigt over materiale modtaget fra Atea den 24. juli 2018

Bilag N Bekræftelse af visse forhold af 5. august 2018 fra Ateas advokat

Bilag O Bekræftelse af visse forhold af 6. august 2018 fra Ateas advokat

Bilag P Kammeradvokatens anmodning af 7. august 2018

Bilag Q Oversigt over materiale modtaget fra Atea den 9. august 2018

Bilag R Kammeradvokatens anmodning af 10. august 2018

Bilag S Oversigt over materiale modtaget fra Atea den 13. august 2018

Bilag T Bekræftelse af visse forhold af 15. august 2018 fra Ateas advokat

Bilag U Bekræftelse af visse forhold af 17. august 2018 fra Atea ASA’s koncernchef

Yderligere materiale fra Atea vedrørende selfcleaning

Overblik over forsendelser til Kammeradvokaten

Tone at the top -virksomhedskultur - Del 2.1

Foretagne risikovurderinger - Del 2.2

Compliance infrastruktur - Del 2.3

Følgebrev til Kammeradvokatens spørgsmål den 2. august 2018

Følgebrev til Kammeradvokatens spørgsmål den 8. august 2018

Princip 3 - forhold til tredjeparter

Atea Danmarks incitamentsmodeller

Compliance politik

Code of Conduct and Compliance Organization

Redegørelse af 2. juli 2018 fra Atea til Økonomistyrelsen

Fremsendelsesbrev
Dokumentation af pålidelighed i medfør af udbudslovens § 138 af 2. juli 2018 

Bilag 1 - Dom af 27. juni 2018 afsagt af retten i Glostrup (Udeladt. indgår som bilag A til Kammeradvokatens redegørelse)

Bilag 2 - ISO Certifikat af 8. december 2017

Bilag 3 - Brev fra Deloitte af 21. februar 2018 med sammenfattende notat vedrørende Atea A/S Compliance program til Atea A/S' direktion

Bilag 4 - Uddrag af procedure disposition

Bilag 5 - Rapport af 7. marts 2016 fra PwC

Bilag 6 - Financial controls i ARM dokument

Bilag 7 - Charter for audit commitee og Compliance commitee

Bilag 8 - Whistleblowerordning

Bilag 9 - Atea Code of Conduct

Bilag 10 - Screendump Intra

Bilag 11 - Compliancepolitik

Bilag 12 - Complianceprogram

Bilag 13 - Ressourcebeskrivelse

Bilag 14 - Complianceårshjul

Bilag 15a - Compliancebeskrivelse for udenlandsarrangementer

Bilag 15b - Compliancebeskrivelse for arrangementer små grupper

Bilag 15c - Compliancebeskrivelse for indlandsarrangementer

Bilag 16 - Screendump træning

Bilag 17 - Procesbeskrivelser monitoreringsrapporter

Bilag 18 - Standardindkøbsaftale

Bilag 19 - Supplier Code of Conduct

Bilag 20 - Præsentation af ISO 37001

Bilag 21 - FN's godkendelse af Deloitte som Independent Ethics and Compliance Expert

Bilag 22 - Deloittes redegørelse til FN af 21. december 2017

Bilag 23 - FN's brev af 22. januar 2018

Ateas tillæg af 16. juli 2018 til redegørelsen af 2. juli 2018

Tillæg af 16. juli 2018

Bilag 24 - Bødeforlæg af 12. juli 2018 (Udeladt. Indgår som bilag B til Kammeradvokatens redegørelse)

Bilag 25 - Oversigt over tidligere medarbejderes ophørstidspunkt

Bilag 26 - Procesbeskrivelse for udlånsaftaler 2.0

Bilag 27 - Udlånsaftale Eksternt 2.0

Bilag 28 - Udlånsaftale Internt 2.0

Bilag 29 - Indlånsaftale 1.0