Første revurdering af Ateas pålidelighed (juni 2019 - opdateret september 2019)

Her kan du læse Økonomistyrelsens og SKI’s første revurdering af Ateas pålidelighed og Kammeradvokatens redegørelse i Atea-sagen samt materiale, der er modtaget fra Atea i forbindelse med revurderingen.

Siden er opdateret den 30. september 2019 som følge af Økonomistyrelsens og SKI's brev af samme dato til Atea.

Dokumenter vedrørende Økonomistyrelsens og SKI's brev af 30. september 2019 til Atea

1. Brev af 30. september 2019 - Vurdering af Atea-sagens betydning for Ateas fremtidige deltagelse i offentlige udbud (pdf)

2. Kammeradvokatens redegørelse af 20. september 2019 (pdf)

Dokumenter vedrørende Økonomistyrelsens og SKI's brev af 24. juni 2019 til Atea

1. Brev af 24. juni 2019 - Vurdering af Atea-sagens betydning for Ateas fremtidige deltagelse i offentlige udbud (pdf) 

2. Kammeradvokatens redegørelse af 14. juni 2019 (pdf)

3. Kammeradvokatens redegørelse af 5. september 2018 (pdf)

4. Brev af 7. september 2018 fra Moderniseringsstyrelsen og SKI til Atea (pdf)

5. Ateas redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsen af 15. maj 2019 (pdf)

6. Atea Self-Cleaning dokument af 2. juli 2018 (pdf)

7. Atea Self-Cleaning - Tillæg til Self-Cleaning dokument af 2. juli 2018 (pdf)

8. Atea Self-Cleaning dokument - Tillæg 2 15. maj 2019 (pdf)

 

Bilag 1 - Dom 27 juni 2018 - ikke vedhæftet pga persondata 
Bilag 2 - Bureau Veritas certificering 
Bilag 3 - Deloitte Afsluttende Redegørelse 
Bilag 4 - Uddrag procedure disposition - Redacted 
Bilag 5 - PWC Rapport 7. marts 2016 
Bilag 6 - Financial Controls 
Bilag 7 - Charter Audit- og Compliance committe 
Bilag 8 - Whistleblower scheme
Bilag 9 - Atea Code-of-Conduct 
Bilag 9 - Atea Code-of-Conduct - 2018 (updat) 
Bilag 10 - Screendump - Intra 
Bilag 11 - Compliance Politik 
Bilag 11 - Compliance Politik - 2018 (updat) 
Bilag 12 - Compliance Program
Bilag 12 - Compliance Program - 2018 (updat) 
Bilag 13 - Ressourcebeskrivelse Compliance 
Bilag 14 - Årshjul - 2018 (updat) 
Bilag 15a - Guidelines for udenlandsarrangementer 
Bilag 15a - Guidelines for udenlandsarrangementer - 2018 (updat) 
Bilag 15b - Guidelines for arrangementer små grupper 
Bilag 15c - Guideliens Indlandsarrangementer
Bilag 15c - Guideliens Indlandsarrangementer - 2018 (Updat) 
Bilag 16 - Screen dump træning 
Bilag 17 - Process beskrivelse monitorering 
Bilag 18 - Standard indkøbsaftale 
Bilag 19 - Supplier code of conduct 
Bilag 20 - ISO præsentation PDF 
Bilag 21 - FNs brev med godkendelse af Deloitte som independt expert 
Bilag 22 - United Nations - expert report Deloitte 
Bilag 23 - FN brev af 22. januar 2018 
Bilag 24 - Bødeforlæg af 12 juli 2018 - Ikke vedhæftet pga persondata 
Bilag 25 - Oversigt over tidligere medarbejderes ophørstidspunkt - Redacted 
Bilag 26 - Procesbeskrivelse for udlånsaftaler 2.0 
Bilag 27 - Udlånsaftale Eksternt 2.0 
Bilag 28 - Udlånsaftale - Internt 2.0 
Bilag 29 - Indlånsaftale 1.0 
Bilag 30 - Audit Commitee charter 
Bilag 31 - Beskrivelse af Ateas Whistleblowerordning 2.1 
Bilag 32 - Atea-Code-of-Conduct_2018 (updat) 
Bilag 33 - Compliance Politik - 2018 (updat) 
Bilag 34 - Screendump af compliance intranet 
Bilag 35 - Guidelines for udenlandsarrangementer - 2018 (updat) 
Bilag 36 - Guideliens Indlandsarrangementer - 2018 (Updat) 
Bilag 37 - Compliance Programmet 4.3 - 2019 
Bilag 38 - Retningslinjer for sanktioner 
Bilag 39 - Compliance årshjul Atea vers.5.3 - 2019 
Bilag 40 - Test resultat - CoC og politik resultat november - 2018 
Bilag 41 - Atea Procurement Agreement v.1.3 
Bilag 42 - ISO 37001 report ver 23.11.2018 
Bilag 43 - Ateas redegørelse til SKI og Moderniseringsstyrelsen 15. maj 2019
Ekstraheret Bilag til offentliggørelse - 29. maj 2019 - GDPR

 

Ovenstående materiale kan hentes som zip her