Frivillige kunder

Som frivillig kunde skal du være opmærksom på, at du skal være part på den enkelte aftale i Statens Indkøbsprogram, for at kunne købe ind på aftalen.

Følgende offentlige institutioner er frivillige kunder:

  • Kommuner
  • Regioner
  • Folketinget
  • Danmarks Nationalbank
  • Dansk Institut for Internationale Studier
  • Institut for Menneskerettigheder
  • Grønlands Selvstyre
  • Færøernes Hjemmestyre
  • Selvejende institutioner (universiter, gymnasier, folkehøjskoler mv.)

Se hvilke offentlige institutioner der er part på hvilke aftaler (xlsx)

Filen er ikke webtilgængelig. Kontakt Statens Indkøb på 30550791 for at få præsenteret oplysningerne i et tilgængeligt format.

Selvejende institutioner

Her kan du se hvilke selvejende institutioner, der er part i de enkelte faser. 

Faser er udbudsrunder, fx 15. fase er udbud afholdt i 2020, og hvor tildelte aftaler trådte i kraft den 1. januar 2021.

Det er ikke muligt at blive part på en afsluttet udbudsrunde.

Hvis du ønsker at blive part i næste udbudsrunde, skal du kontakte din koncernindkøber.

Find din koncernindkøber her