Frivillige kunder

Som frivillig kunde skal du være opmærksom på, at du skal være part på den enkelte aftale i Statens Indkøbsprogram, for at kunne købe ind på aftalen.

Følgende offentlige institutioner er frivillige kunder:

  • Kommuner
  • Regioner
  • Folketinget
  • Danmarks Nationalbank
  • Dansk Institut for Internationale Studier
  • Institut for Menneskerettigheder
  • Grønlands Selvstyre
  • Færøernes Hjemmestyre
  • Selvejende institutioner (universiter, gymnasier, folkehøjskoler mv.)

Se hvilke offentlige institutioner der er part på hvilke aftaler (xlsx)

Selvejende institutioner

Her kan du se hvilke selvejende institutioner, der er part i de enkelte faser. 

Faser er udbudsrunder, fx 15. fase er udbud afholdt i 2020, og hvor tildelte aftaler trådte i kraft den 1. januar 2021.

Det er ikke muligt at blive part på en afsluttet udbudsrunde.

Hvis du ønsker at blive part i næste udbudsrunde, skal du kontakte din koncernindkøber.

Find din koncernindkøber ved at følge link