Offentliggørelse og deklarering af konsulentrapporter skal sikre større gennemsigtighed og åbenhed

Det anbefales, at offentlige myndigheder i videst muligt omfang offentliggør konsulentrapporter. Derudover bør offentliggjorte konsulentrapporter, bestilt af offentlige myndigheder, fremover bl.a. indeholde oplysninger om formål, konsulenthus, der har udarbejdet rapporten, myndighed, der har bestilt og finansieret rapporten og evt. totalpris. Oplysningerne skal fremgå af en standarddeklaration.

Social- og Indenrigsudvalget afgav i juni 2020 en beretning om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af åbenhed om konsulentrapporter bestilt af det offentlige (B 136). Social- og Indenrigsudvalget opfordrede i beretningen til, at konsulentrapporter offentliggøres og at undersøge, hvordan eksterne konsulentrapporter kan deklareres, således at rapporter i højere grad kan vurderes af offentligheden. Dette med henblik på at understøtte større gennemsigtighed og åbenhed om konsulentrapporter af almennyttig karakter bestilt af det offentlige.

Økonomistyrelsen har på baggrund af beretningen udarbejdet en vejledning om offentliggørelse og deklarering af oplysninger i konsulentrapporter bestilt af det offentlige. Økonomistyrelsens vejledning om offentliggørelse og deklarering af oplysninger i konsulentrapporter bestilt af offentlige myndigheder kan tilgås på følgende link.

Læs "vejledningen om offentliggørelse og deklarering af oplysninger i konsulentrapporter bestilt af offentlige myndigheder" her