E-handel på fælles indkøbsaftaler

Det er enkelt, effektivt og overskueligt at e-handle på en række aftaler i det statslige indkøbsprogram.
Fra 1. marts 2020 er det også et krav til statens institutioner. Stadigt flere benytter e-handelssystemet IndFak, der giver et fuldstændigt overblik.

Når du som indkøber e-handler computere, telefoner og kuglepenne på vores fælles indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram, opnår du en mere effektiv indkøbsproces, hvor der er styr på bestilling, betaling og faktura.

En analyse har faktisk vist, at langt størstedelen af offentlige myndigheders ressourceforbrug til udbud og indkøb går med at bestille og betale for varer og tjenesteydelser. Med andre ord kan e-handel spare tid, penge og ressourcer, som du og din institution kan bruge bedre på andre kerneopgaver.

Krav om at e-handle på fælles indkøbsaftaler

Fra den 1. marts 2020 blev e-handel ikke bare et godt tilvalg, men et krav til statens institutioner på følgende områder i Statens Indkøbsprogram: (opdateret 20.12.2022)

Indkøbskategori Aftale Leverandør
Computere og tilbehør 50.40 Computere og it-tilbehør delaftale 1 Comm2IG
Dataforbrugstoffer 50.40 Computere og it-tilbehør delaftale 2

Lyreco (udløber 31.12.2022)

Comm2IG

Tablets 50.43 Tablets Atea
Tele og data 50.48 Tele og data Nuuday A/S
Kontorartikler 50.55 Kontorartikler Lyreco
AV-udstyr 50.70 AV-udstyr AV center

E-handel defineres i denne sammenhæng som bestilling via dit indkøbssystem med infrastruktur og dokumenter, der er tilpasset til at understøtte dette. Bestilling via e-mail skal altså ikke betragtes som e-handel. 

For at det lykkes at få udbredt e-handel, er det nemmest, at indkøbet er baseret på direkte tildeling og ikke eksempelvis et miniudbud eller en anden form for tildeling. Derfor er det valgt at undtage de indkøb på ovennævnte aftaler, som ikke sker ved direkte tildeling. Undtagelsen er relevant for aftalerne om tele- og dataudstyr samt AV-udstyr.

Vi arbejder i øjeblikket på en vejledning, der fortæller, hvordan du i praksis e-handler på de udvalgte fælles indkøbsaftaler.

Indkøbscirkulæret skal understøtte, at statslige institutioner har fokus på e-handel, før Finansministeriet i begyndelsen 2022 ventes at udstede en bekendtgørelse om, at der skal e-handles med den offentlige sektor på udvalgte indkøbskategorier.

Find cirkulæret om indkøb i staten på retsinformation.dk

E-handelssystemet IndFak kan løse opgaven

For at sikre, at det er enkelt, effektivt og overskueligt at e-handle på de fælles indkøbsaftaler, har vi i Økonomistyrelsen udviklet et indkøbsmodul til IndFak, som stadigt flere statslige institutioner har taget i brug. 

Inden udgangen af 2019 har indkøbere på ministerområder, der anvender IndFak, været på workshops, der gør dem klar til at e-handle på de fælles indkøbsaftaler. Hvis du anvender et andet indkøbssystem, kan e-katalogerne bestilles via ski.dk.

Læs mere om, hvordan du får implementeret statens e-handelssystem, IndFak