Indkøbsanalyseværktøjet giver dig overblik over din institutions indkøb

""

Indkøbsanalyseværktøjet fra Statens BI hjælper dig med at få overblik over din institutions eller koncerns indkøb gennem dynamiske visualiseringer i Power BI.

Indkøbsanalyseværktøjet giver dig mulighed for løbende at følge op på indkøb, følge forbruget af specifikke områder, som fx konsulenter, følge op på compliance og mange andre formål.

Gennem analyseværktøjet har du derudover mulighed for lettere at tilgå dine fakturadata og lave dataudtræk, der har en detaljeringsgrad, der gør det muligt at analysere indkøb helt ned på den enkelte fakturalinje.

Analyseværktøjet styrker strategisk indkøb

Professionelt indkøb handler om den bedst mulige prioritering af ressourcer, og om at få størst mulig værdi ud af samarbejdet med eksterne leverandører. Det kræver en strategisk tilgang til indkøb, hvilket et solidt datagrundlag er en forudsætning for.

I indkøbsanalyseværktøjet er indkøbsdata gjort tilgængeligt og anvendeligt. Der er særskilt fokus på en række områder.

Herunder:

  • Koncernens eller institutionens samlede indkøb
  • Udviklingen i indkøb på tværs af indkøbskategorier
  • Indkøb af konsulenter og advokatydelser
  • Compliance, betalingsfrister, med mere

I august 2020 er indkøbsanalyseværktøjet opdateret med:

  • En mere detaljeret tilgang til compliance, herunder vare- og priscompliance*
  • Mere detaljerede rapporter om konsulent- og advokatindkøb med mulighed for opfølgning på konsulentbesparelserne
  • Mulighed for at følge e-handelsgrad

Du kan læse mere om, hvilke indkøbsaftaler, der er underlagt krav om e-handel her

*Priscompliance vil først være muligt at tilgå i løbet af efteråret.

Du kan dog også skræddersy analyseværktøjet med det fokus, du har brug for i din institution eller koncern.

Vejledning

Nedenstående vejledning giver en uddybende beskrivelse af funktionerne og visningerne i analyseværktøjets forskellige temasider. Der findes derudover forslag til tiltag, som kan iværksættes på baggrund af analyserne ud fra rapporterne.

 

Se vejledningen til indkøbsanalyseværktøjet i LDV (pdf)

Indkøbsanalyseværktøjet trækker på IndFak kuben i LDV.

Læs mere om indkøbsdata i LDV

Indkøbsanalyseværktøjet er automatisk tilknyttet "Indkøbsbrugerrollen". For adgang til rapporterne skal jeres lokale brugeradministrator give adgang.

Læs mere om brugeradministration i LDV