Løn- og omkostningsfordeling i Statens BI – LDV

Økonomistyrelsen har udviklet et værktøj til løn- og omkostningsfordeling i Statens BI – LDV. Løsningen skal sikre en intuitiv, simpel og tilgængelig understøttelse af behovet for at fordele løn og overhead på opgaver, og dermed understøtte den aktivitets-baserede styring.

Løn- og omkostningsfordelingsværktøjet i Statens BI – LDV fordeler i tre trin de forskellige omkostningstyper. De tre trin er beskrevet i teksten på siden.

Trinvis fordeling af omkostninger

Løn- og omkostningsfordelingsværktøjet i Statens BI – LDV fordeler ikke alle omkostninger på én gang, men fordeler i tre trin de forskellige omkostningstyper.

Den trinvise fordeling i løn- og omkostningsfordelingsværktøjet understøtter, at informationen målrettes modtageren. Figuren illustrerer, hvordan omkostningstyperne trinvist tildeles en faglig opgave.  

I trin A fordeles lønomkostningerne til aktiviteterne

De direkte konteringer samt fordelt løn, vil for en typisk kontorchef være et tilstrækkeligt grundlag for prioritering i den daglige styring.  

I trin B tilføjes fordelingen af indirekte omkostninger

Herved skabes gennemsigtighed om prisen per opgave på tværs af kontorer til topledelsen i en institution.  

I trin C tilføjes de generelle fællesomkostninger til opgavens omkostninger

Herved fremkommer de totale omkostninger forbundet med opgaven. Topledelsen i hver institution og koncernledelsen vil ofte have behov for den fulde fordeling for at kunne foretage prioriteringer og beslutninger.

Hent forretningsmæssig vejledning til værktøjet (pdf)

Hent teknisk vejledning til værktøjet (pdf)