SSO på Lønarkiv, BSL og HR-Løn

Som forberedelse til den kommende Single Sign-on (SSO) funktionalitet, der omfatter HR-Løn, Lønarkivet og Brugerstyring Løn, vil brugere blive mødt af en ny indgangsportal.

Funktionaliteten SSO er i en pilotfase og vil den 15. december kl. 12.00 blive åbnet op for alle kunder, som i dag benytter SSO til andre systemer.

Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Banedanmark, Birkerød Gymnasium, Campus Bornholm, Copenhagen Business School, Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Center for Undervisnings, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Designskolen Kolding, Det Jyske Musikkonservatorium, Det kongelige Bibliotek (kun delmængde), Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Det Kongelige Teater, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Domstolsstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Herningsholm erhvervsskole, Institut for Menneskerettigheder, IT servicefællesskab (flere gymnasier), ITCN (driftfællesskab) , Kirkeministeriet, Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet, Kofoeds Skole, Lægemiddelstyrelsen, Nationalmuseet, Patent og Varemaerkestyrelsen, Sorø Akademi, Statens IT (ministerier, styrelser og organisationer som driftes her), Sundhedsdatastyrelsen, Syddansk Erhvervsskole, Transportministeriet, UC Syddanmark, Udenrigsministeriet, Udviklings, University College Nordjylland, Vejdirektoratet.

Opleves der problemer med SSO adgang

  • Du vil altid kunne logge på løsningerne med brugernavn og password.

  • Hvis indgangen til løsningen ikke vises, er det måske fordi, din organisation har skiftet domæne fx fra @mods.dk til @oes.dk. Hvis det er tilfældet skal du kontakte din brugeradministrator, som kan ændre mail-adressen i Brugerstyring Løn (BSL).  

Mail om adgangskoden udløber

Hvis du benytte SSO fremover, kan du opleve at få mail om at "Din adgangskode til SLS/HR-Løn udløber om X dag(e)". Mailen kan du se bort fra, idet du i Login kan trykke på "Glemt adgangskode", hvis SSO indgang en dag ikke virker.

Tidsplan for single sign-on:

- 15. december kl. 12.00 åbnes SSO for alle kunder som i forvejen benytter SSO til andre systemer.

Lønarkiv fik ny login indgang den 1. september 2021.

Brugerstyring Løn fik ny login indgang den 27. oktober 2021.

HR-Løn fik ny login indgang den 2. december.  

Læs mere om funktionaliteten i vores vejledning (pdf)