SSO på Lønarkiv, BSL og HR-Løn

Single Sign-on blev implementeret på Lønarkiv, BSL og HR-Løn den 15. december 2021

Institutioner, hvor Statens IT har ansvaret for driften, vil automatisk have adgang til SSO løsningen. Er din institution ikke en del af Statens IT, er det din it-afdeling, der skal stå for den tekniske del af opsætningen.

Single Sign-on funktionalitet

Læs mere om funktionaliteten i vores vejledning:

"Single Sign-on på Lønarkiv, Brugerstyring Løn og HR-Løn (pdf)"

Sådan kommer du på

Vi har samlet genereal information under "I gang med single sign-on". Her kan du finde en beskrivelse af, hvad det kræver at få din institution koblet på løsningen.