Statens Refusion

Statens Refusion er en del af Statens Lønløsning og bidrager til automatisering af processen til søgning af refusion

Statens Refusion er nu færdigudviklet for refusionstyperne sygdom og barsel. Det betyder, at Statens Refusion kan anvendes til anmeldelse af og anmodning om refusion vedrørende de 2 typer fravær, samt opfølgning herpå.

Der arbejdes nu på at udviklet Statens Refusion, således at løsningen fremadrettet også kan håndtere refusion vedrørende blandt andet pasning af alvorligt sygt barn og løntilskud.

Læs mere om Statens Refusion i den generelle introduktion her

TILMELDING

Det er derfor muligt for institutioner, der anvender Statens Lønløsning, at tilmelde sig Statens Refusion. Ved tilmelding skal følgende spørgsmål besvares:

  • Hvilke løngruppe(r) skal tilmeldes Statens Refusion?
  • Hvornår kunne I tænke jer at komme på Statens Refusion?
  • Hvor mange medarbejdere skal uddannes i brugen af Statens Refusion?
  • Foretager institutionen i dag forhåndsregistrering af refusion?

I forlængelse af tilmeldingen indledes en dialog om forberedelse af institutionen til tilslutning, herunder gennemførelse af uddannelse forud for tilslutning.

Du kan finde mere om tilmelding til Statens Refusion via Serviceportalen her

UDDANNELSE

Statens Refusion er opbygget så løsningen er nem og intuitiv at anvende for medarbejdere med kendskab til anmeldelse af og anmodning om refusion via NemRefusion (Virk.dk).

Samtidigt er der ved at blive udarbejdet vejledningsmateriale bestående af navigationssedler, der indeholder trin for trin beskrivelser i anvendelse af Statens Refusion.

Endelig vil det, som en del af forberedelsen, blive muligt at tilmelde sig et ½ dag webinar umiddelbart før ibrugtagning af løsningen. På webinaret vil forskellene mellem NemRefusion og Statens Refusion blive gennemgået.
Tilmelding til webinaret kommer til at ske via Campus.

FAQ 

Denne FAQ vil give svar på en række generelle spørgsmål vedrørende Statens Refusion:

I Statens Refusion logger du på enten via SSO eller med dit brugernavn/adgangskode.

I Statens Refusion logger du på løsningen enten via SSO eller med dit brugernavn/adgangskode, og der skal ikke signeres undervejs.

Det er muligt at oprette en sag fra 1. fraværsdag og uden hensyntagen til arbejdsgiverperioden. Fordelen ved at oprette sagen så tidligt som muligt er, at løsningens alarmer vil varsle sagsbehandleren om nært forestående frister. 

Det er muligt at låse såvel en anmeldelse som en anmodning for automatisk indberetning, fx i de tilfælde hvor du har brug for at undersøge noget eller du mangler oplysninger, som du gerne vil have med på sagen, før den indberettes. Når sagen er klar og låses den op igen, indberettes den snarest muligt derefter.