Lukning af regnskaber

Med ophør af hovedkonti kan det også blive aktuelt for ministerområderne at få lukket et regnskab.

Lukning af delregnskaber

Delregnskaber skal virksomhederne selv lukke, og man skal i den forbindelse være opmærksom på, at delregnskaberne skal være nulstillet, før de kan lukkes. Er delregnskabet ikke korrekt nulstillet, genåbnes det ved næste periode åbning.

Lukning af bogføringskredse

Henvendelse ved lukning af bogføringskredse skal ske til , hvor virksomhederne skal anføre bogføringskredsnumre, som skal lukkes. Forudsætningen for at kunne lukke bogføringskredse er, at institutionerne har nulstillet og lukket de tilhørende delregnskaber.

Lukning af bankkonti

Anmodning om lukning af bankkonti sker ved udfyldelse af skema 5, som skal sendes til  i Økonomistyrelsen, som efter kontrol og godkendelse fremsender bestillingen til Danske Bank. Forud for anmodning om lukning af bankkonti, skal bogføringskredsen være nulstillet.