Debetkort

Statsinstitutioner og visse selvejende institutioner under staten skal anvende den statslige debetkortaftale.

Om debetkort

Debetkortaftalen er indgået med Danske Bank som en del af kontrakten om Statens Koncernbetalinger (SKB). Kontrakten om SKB/OBS omfatter følgende typer debetkort:

  • VISA/Dankort
  • MasterCard Direct

Institutionerne kan få tilknyttet debetkort til kontiene i SKB/OBS. Kontohaverne kan trække direkte på deres SKB/OBS-konti ved brug af debetkort, f.eks. til tjenesterejser.

Anvendelse af debetkortene

Statsinstitutioner og selvejende institutioner, som er omfattede af Finansministeriets cirkulære om betalingskort i staten, skal følge cirkulærets regler.

Læs mere om reglerne for anvendelse af betalingskort i staten her

Priser

Priserne for debetkort fremgår af pris listen for SKB/OBS. Hent prislisten for SKB/OBS her.

Drift og support

Det er Danske Bank, som varetager den daglige drift af SKB/OBS, herunder debetkortene. Hvis din institution er regnskabskunde i Statens Administration, vil det være Statens Administration, som bestiller kort m.v. Der er adgang til bestilling i District Aftale.

Hvis du har spørgsmål om lovgrundlag mv., skal du kontakte os i Økonomistyrelsen. Du kan se kontaktoplysninger til Økonomistyrelsen i boksen til højre.