Kreditkort

Statsinstitutioner og visse selvejende institutioner under staten skal anvende den statslige kreditkortaftale.

Om kreditkort

Efter cirkulæret om betalingskort i staten skal statsinstitutioner og visse selvejende institutioner under staten anvende kreditkort fra den leverandør, som Økonomistyrelsen har indgået kontrakt med.

Økonomistyrelsen har efter EU-udbud indgået kontrakt med SEB Kort om kreditkort.

Anvendelse af kreditkortene

Statsinstitutioner og selvejende institutioner, som er omfattede af Finansministeriets cirkulære om betalingskort i staten, skal følge cirkulæret regler, herunder om firmahæftelse.

Læs mere om reglerne for anvendelse af betalingskort i staten her

Hvilke kort

Kontrakten omfatter følgende typer kreditkort:

  • Rejsekonto
  • Fysiske kreditkort med og uden adgang til lounge i lufthavne
  • Indkøbskonti (virtuelle kreditkort)

Læs mere om kortene på SEB Korts særlige hjemmeside for statens kort.

Bemærk, at VISA/dankort, som ikke er et kreditkort, men et debetkort, ikke er en del af aftalen med SEB Kort. VISA/dankort er derimod omfattede af Økonomistyrelsens kontrakt med Danske Bank om SKB/OBS. 

Læs mere om Danske Banks debetkort til SKB/OBS her.

Priser

Se priserne for de forskellige typer kreditkort og øvrige ydelser (pdf).

Drift og support

Det er SEB Kort, som varetager den daglige drift og support af kreditkortene. Hvis din institution er regnskabskunde i Statens Administration, vil det være Statens Administration, som bestiller kort m.v.

Der er adgang til digital selvbetjening i SEB Korts administrationsmodul.

Hvis du har spørgsmål om kontrakten eller kreditkortanvendelsen i øvrigt, kan du kontakte os i Økonomistyrelsen. Du kan se kontaktoplysninger til Økonomistyrelsen i boksen til højre.