Statens Administration og regnskabsgodkendelsen

Til brug for regnskabsgodkendelsen udarbejder Statens Administration månedligt i SKS en afstemnings- og specifikationsliste, der nærmere angiver hvilke kontroller centeret har foretaget i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen.

Listen kan anvendes som udgangspunkt for institutionernes godkendelse af deres regnskaber i SKS. De enkelte institutioner kvitterer for modtagelsen af listen inden den endelige regnskabsgodkendelse foretages.

Se nærmere herom hos Statens Administration.