Koncept for udgiftsopfølgning

Formålet med konceptet for udgiftsopfølgninger er at understøtte institutionerne i at lave og indrapportere grundbudgetter og udgiftsopfølgninger. Dette bidrager til at skabe større overblik over udgiftsopfølgningen i hele styringskæden. Styrings-kæden går fra den lokale budgetansvarlige, til den institutionsansvarlige, koncern-ansvarlige og videre over til Økonomistyrelsen og Finansministeriets departement.

Hvad kan konceptet for udgiftsopfølgning bidrage med?

Konceptet for udgiftsopfølgningen skal blandt andet sikre opfølgning på og overholdelse af de statslige udgiftslofter og et bedre grundlag til at træffe beslutninger om eksempelvis økonomiske prioriteringer på tværs af statslige institutioner.

Hvad består konceptet af?

Konceptet for udgiftsopfølgning er i 2021 revideret med ikrafttrædelse ved 1. udgiftsopfølgning 2022. Revideringen består i, at udgiftsopfølgningsprocessen i højere grad forenkles og systemunderstøttes. Grundbudgettet og udgiftsopfølgningen består fremadrettet af en ledelsesberetning, som redegør for det overordnede budget og udgiftsudvikling på ministerområdet, og en opfølgningsrapport i Statens BI, som indeholder talmateriale og afvigelsesforklaringer.

I praksis udarbejder hvert ministerområde budget, prognoser og afvigelsesforklaringer i SBS. Ministerområderne udarbejder herudover en ledelsesberetning, som redegør for væsentlige udgifts- og prognoseudviklinger på ministerområdet til ledelsen og Finansministeriet.

Udgiftsopfølgningskonceptet består derudover af en rapport i Statens BI, der sammenholder data. Der er udviklet 3 rapporter til henholdsvis grundbudget, udgiftsopfølgning 1-3 og udgiftsopfølgning 4. Rapporterne trækker automatisk på budgetdata og afvigelsesforklaringer fra Statens Budgetsystem (SBS), bevillingsdata fra Statens Bevillingslovsystem (SB) og regnskabsdata fra Statens Koncernsystem (SKS).

Økonomistyrelsen arbejder løbende med optimering af konceptet.

Vejledninger og værktøjer til grundbudget og udgiftsopfølgning

Økonomistyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til at understøtte de statslige institutioner i deres arbejde med grundbudgetter og udgiftsopfølgninger.

Nedenfor fremgår vejledninger og værktøjer til udarbejdelse af grundbudget og udgiftsopfølgning 1-4. Rapporterne understøtter en dynamisk og analytisk gennemgang af udgiftsopfølgningen.

Vejledninger og værktøjer kan ses nedenfor og opdateres løbende.

Udgiftsopfølgning 1: Vejledninger, webinarer og skabeloner

Se webinar om udgiftsopfølgning 1-4

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Se webinar om udgiftsopfølgningsprocessen i SBS her

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Fra 2024 er UO1 forenklet, hvorfor delen om afvigelsesforklaringsskemaet udgår.

Læs vejledning til udgiftsopfølgning i Power BI for koncern her

Se webinar om udgiftsopfølgning i Power BI her.

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af Webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Læs vejledning til udgiftsopfølgning i Power BI for institution her

Se webinar om udgiftsopfølgning i Power BI her.

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af Webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Udgiftsopfølgning 2-3: Vejledninger, webinarer og skabeloner

Se webinar om udgiftsopfølgning 1-4

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af Webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Se webinar om udgiftsopfølgningsprocessen i SBS her

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af Webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Læs vejledning til udgiftsopfølgning i Power BI for koncern her

Se webinar om udgiftsopfølgning i Power BI her.

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af Webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Læs vejledning til udgiftsopfølgning i Power BI for institution her

Se webinar om udgiftsopfølgning i Power BI her.

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af Webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Grundbudget: Vejledninger, webinarer og skabeloner

Der blev d. 8. november 2023 afholdt et webinar om grundbudget 2024 rettet mod både institutioner og departementer. Webinaret inkluderede følgende emner:
• Indblik i hvad et grundbudget er og hvorfor er det vigtigt
• Frister for grundbudget 2024
• Specifikke krav og retningslinjer for udarbejdelsen af grundbudgettet
• Gennemgang af processen for udarbejdelsen af grundbudgettet
• Diverse
Webinaret inkluderede ikke en praktisk gennemgang af systemerne. Der er dog mulighed for at se tidligere systemgennemgange af grundbudgettet i systemerne fra 2023

Se webinaret om grundbudget 2024 her

Når du klikker på linket, skal du blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Informationsmøde om grundbudget for 2023
I forbindelse med den ændrede frist for grundbudget 2023 blev der afholdt informationsmøde d. 31. marts 2023.

Her blev ændringer i processen for grundbudgettet gennemgået på et overordnet niveau.

Se eller gense informationsmøde vedrørende grundbudget 2023 her

Webinar henvendt til institutioner
Der blev den 14. april 2023 afholdt webinar henvendt til medarbejdere, som arbejder med institutionens grundbudget. På webinaret blev følgende gennemgået:

- Format
- Praktisk gennemgang af ny funktionalitet i Statens Budgetsystem (SBS)
- Særlige opmærksomhedspunkter ifm. udarbejdelse af grundbudget på dette særlige tidspunkt.

Se eller gense Webinar – Grundbudget 2023 for institutioner her

Webinar henvendt til koncerner
D. 18. april 2023 afholdt webinar henvendt til medarbejdere, som arbejder med koncernens samlede grundbudget. Webinaret indeholder information om format m.m.

Se eller gense Webinar – Grundbudget 2023 for koncern her

Når du klikker på linket, skal du blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

I forbindelse med revidering af koncept for udgiftsopfølgning i staten, er der udviklet enkelte nye skemaer og rapporter til grundbudgetprocessen i Statens Budgetsystem. Disse blev gennemgået på webinar d. 3. november 2022. 

Se webinar om indhold til grundbudgetprocessen i SBS her

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

I forbindelse med revidering af koncept for udgiftsopfølgning i staten, er der udviklet rapporter om grundbudgettet for koncern og institution i Power BI. Disse blev gennemgået på webinar d. 2. december 2022. 

Se webinar om grundbudget i Power BI her

Du skal blot indtaste din mail, hvorefter du bliver ført videre til optagelsen af webinaret i Økonomistyrelsens virtuelle platform SabaMeeting.

Øvrige vejledninger og webinarer

Hvis man ændrer sin registreringsramme mellem perioder eller finansår, kan det være nødvendigt at skifte registreringsrammedato i SBS, så rapporter og/eller inputskemaer viser data på de korrekte dimensioner og dimensionsværdier i registreringsrammen. 

Find vejledning til at skifte registreringsrammedato her