• Rammeaftale vedrørende indkøb af medieovervågning (Medieovervågningsaftalen) er indgået

  Publiceret 29-03-2021
  Indkøb

  Økonomistyrelsen har nu indgået rammeaftale vedrørende indkøb af medieovervågning (Medie-overvågningsaftalen) med Infomedia A/S.

 • Revideret vejledning om lønkontrol

  Publiceret 26-03-2021
  Økonomi

  Økonomistyrelsen har revideret vejledningen Lønkontrol - Koncept og rammer, samt det tilhørende ekstramateriale. Det samlede vejledningsmateriale giver inspiration til, hvordan institutionen kan tilre ...

 • 14,5 milliarder i underskud på statens regnskab

  Publiceret 26-03-2021
  Økonomi

  Merudgifter til at afbøde konsekvenserne af coronapandemien præger statens regnskab for 2020, hvor der både var store stigninger i udgifter og indtægter. Her kan du få et hurtigt overblik over statsre ...

 • Forlængelse af kontrakten om kreditkort

  Publiceret 26-03-2021
  Økonomi

  Økonomistyrelsen har besluttet at forlænge kontrakten med SEB Kort om kreditkort. Forlængelsen er sket i medfør af den indgåede kontrakt.

 • Hjælp de private leverandører i kontrakterne

  Publiceret 24-03-2021
  Økonomi Indkøb

  Økonomistyrelsen opfordrer til, at de offentlige indkøbere tager særlig højde for coronasituationen i kontrakter med private leverandører. Generelt kan man ikke påberåbe sig force majeure.

 • Statens indkøbere får hjælp til mere strategiske og grønne indkøb

  Publiceret 18-03-2021
  Økonomi Indkøb

  Regeringen sætter professionelt indkøb højt på dagsordenen i staten. Et nyt fælles forpligtende charter skal hjælpe de statslige institutioner med indkøbsstrategier og standarder, der giver indkøberne ...

 • Nyt tilbud klar til at bistå de statslige institutioner

  Publiceret 17-03-2021
  Økonomi Indkøb Digitale løsninger

  Statens Analyser og Implementering (SAI) er navnet på vores nye tilbud i Økonomistyrelsen, der står klar til at understøtte de statslige institutioner med alt fra budgetanalyser til styring og ledelse ...

 • Brugerne er tilfredse med statens økonomisystem

  Publiceret 17-03-2021
  Digitale løsninger

  Statens centrale it-system til økonomistyring og regnskab, Navision Stat, scorer højt i vores brugertilfredshedsundersøgelse, men der er et stort ønske om en mere moderne og brugervenlig brugerflade. ...

 • ""

  Et sikkert afsæt for informationssikkerheden

  Publiceret 16-03-2021
  Digitale løsninger

  I arbejdet med vores it-systemer er sikkerhed et helt centralt element for at vores kunder kan føle sig trygge i at anvende vores systemer.

 • Udfasning af outplacement- og managementkonsulentaftalen i Statens Indkøbsprogram

  Publiceret 15-03-2021
  Indkøb

  Økonomistyrelsen har besluttet at udfase outplacement- og managementkonsulentaftalen, og de to aftaler genudbydes derfor ikke. Beslutningen skyldes, at aftalerne kun i begrænset omfang bliver brugt af ...