Hjælp de private leverandører i kontrakterne

24-03-2021
Økonomi Indkøb

Økonomistyrelsen opfordrer til, at de offentlige indkøbere tager særlig højde for coronasituationen i kontrakter med private leverandører. Generelt kan man ikke påberåbe sig force majeure.

Coronapandemien påvirker fortsat de danske virksomheder voldsomt. Derfor opfordrer Økonomistyrelsen nu i et hyrdebrev, at de offentlige indkøbere tager særlig højde for coronasituationen i de kontrakter, der bliver indgået med de private leverandører.

Det betyder blandt andet, at det offentlige skal forsøge at undgå at pålægge leverandørerne hele risikoen, og i stedet aftale i kontrakterne, hvordan man vil håndtere de udfordringer, der kan opstå i den nuværende situation.

Corona bør ikke skrives ind som force majeure

Det er fortsat Økonomistyrelsens vurdering, at der i forhold til coronasituationen generelt ikke foreligger en situationen, hvor staten og øvrige offentlige ordregivere kan påberåbe sig force majeure. Økonomistyrelsen kan derfor ikke anbefale, at corona bliver skrevet ind kontrakterne som force majeure-klausuler.

Generelt anbefaler Økonomistyrelsen de offentlige institutioner til at gå i dialog med leverandørerne for at finde gode fælles løsninger og bl.a. allerede i kontrakterne at aftale, hvordan man vil samarbejde, hvis leverandøren bliver påvirket af covid-19. På den måde kan det offentlige indkøb understøtte både virksomheder og lønmodtagere i den usædvanlige situation.

Rådgivningsenheden – Statens indkøb står i øvrigt klar med rådgivning eller bistand i forbindelse med et konkret udbud eller en kontrakt.