Udfasning af outplacement- og managementkonsulentaftalen i Statens Indkøbsprogram

15-03-2021
Indkøb

Økonomistyrelsen har besluttet at udfase outplacement- og managementkonsulentaftalen, og de to aftaler genudbydes derfor ikke. Beslutningen skyldes, at aftalerne kun i begrænset omfang bliver brugt af ministerierne.

Når outplacement- og managementkonsulentaftalen udløber, genudbydes aftalerne ikke. Beslutningen om at udfase de to aftaler fra det statslige indkøbsprogram skyldes, at aftalerne kun i begrænset omfang bliver brugt af ministerierne, samtidig med at der findes tilgængelige alternativer for de statslige institutioner.

For indkøb af outplacementydelser, der ligger under tærskelværdierne for EU-udbud, vil det være muligt for ministerierne at foretage decentrale indkøb på markedsmæssige vilkår under overholdelse af de forvaltningsretlige principper.

For managementkonsulentydelser henviser vi til SKI’s managementkonsulentaftaler, hvor der kan købes konsulentydelser inden for strategi- og organisationsudvikling, effektivisering og forretningsprocesser samt analyser og evalueringer.

Spørgsmål kan rettes til Morten Kure Ringgård på telefon 26 25 76 79, e-mail eller via Statens Indkøbs kontaktmodul.