Revideret vejledning om lønkontrol

26-03-2021
Økonomi

Økonomistyrelsen har revideret vejledningen Lønkontrol - Koncept og rammer, samt det tilhørende ekstramateriale. Det samlede vejledningsmateriale giver inspiration til, hvordan institutionen kan tilrettelægge og ansvarsplacere lønkontroller i et end-to-end perspektiv.

Vejledning har fået en mere normerende linje i konceptet vedrørende de institutioner, der anvender SAM, med fokus på at kunne afhjælpe udfordringerne med dobbeltkontroller og understøtte kundernes egen udformninger af relevante kontroller.

I forbindelse med implementeringen af Statens HR er der udarbejdet et bilag til vejledningen, med fokus på at tydeliggøre roller og ansvar for institutioner, som anvender Statens HR.

Du kan læse mere om lønkontrolkonceptet samt orientere dig i Økonomistyrelsens vejledningsmateriale her.