Nyt tilbud klar til at bistå de statslige institutioner

17-03-2021
Økonomi Indkøb Digitale løsninger

Statens Analyser og Implementering (SAI) er navnet på vores nye tilbud i Økonomistyrelsen, der står klar til at understøtte de statslige institutioner med alt fra budgetanalyser til styring og ledelsesinformation.

Ministerier, styrelser og institutioner i staten kan nu trække på Statens Analyser og Implementering, når de har behov for at få uafhængig bistand og sparring til fx budgetanalyser, brugerundersøgelser, projektledelse eller implementering af nye løsninger.   

Økonomistyrelsen har i flere år løst opgaver sammen med en række statslige kunder. Nu er kapaciteten blevet udvidet med analyse- og implementeringserfaringer fra både offentlige institutioner og private konsulentvirksomheder. Udvidelsen sker som en del af regeringens målsætning om at udvikle stærkere analysekompetencer internt i staten.

10 forskellige skræddersyede ydelser

I Statens Analyser og Implementering hjælper vi med at udarbejde konkrete analyser og projekter på tværs af hele staten, så lederne har et solidt og objektivt grundlag at træffe beslutninger på.

Kontorchef for Center for Modernisering og Analyse i Økonomistyrelsen, Rikke Ginnerup: 

Vi håber, at rigtig mange statslige institutioner vil trække på vores analytikere og projektledere, som har den klare fordel, at vi på forhånd har en stor viden om kerneområderne og konteksten for opgaveløsningen i staten. Vi leverer serviceydelser inden for ti forskellige områder, der spænder fra kvalitets- og forbedringsanalyser, budgetanalyser, projektstyring, styringsmodeller, ledelsesinformation og implementering af fællesadministrative it-systemer.

Vores ydelser baserer sig på en stærk faglighed, solid dataunderstøttelse og et indgående kendskab til den statslige sektor, hvor vi tager udgangspunkt i de enkelte institutioners behov.

Kontorchef for Implementering af Resultat- og Økonomistyring, Pia Løvengren Ravn: 

Med SAI har vi mulighed for at inddrage vores kollegaer i staten mere i udviklingen af løsningerne, end det sædvanligvis er muligt på markedet. Vi arbejder typisk i blandede teams med både SAI-medarbejdere og medarbejdere fra institutionen, fordi det giver skræddersyede løsninger, som virker i praksis - også når analyserne er afsluttet. Vi ’leverer altså ikke bare til kantstenen’, men følger projekterne til dørs og bistår med at understøtte en grundig implementering.

Statens Analyser og Implementering tilbyder serviceydelser inden for disse ti overordnede kategorier, men i praksis vil ydelserne ofte være en skræddersyet kombination af flere ydelseskategorier:

  1. Kvalitets- og forbedringsanalyser, som bidrager til en mere veldrevet organisation
  2. Budgetanalyser, som identificerer muligheder for effektiviseringer og omprioriteringer
  3. Surveys og evalueringer, der giver viden om et specifikt område
  4. Projektstyring og facilitering af workshops og fokusgrupper
  5. Hjælp til at understøtte strategisk processer med mål- og resultatstyring
  6. Kortlægning af processer og arbejdsgange
  7. Rådgivning og sparring om, hvordan analyser kan designes, gennemføres og implementeres
  8. Afklaring af styringsbehov og implementering af en udvalgt styringsmodel
  9. Opsætning og implementering af fællesstatslige it-systemer
  10. Ledelsesinformation med de data, der giver den bedste styring.

SAI’s ydelser bliver enten finansieret gennem særlige bevillinger eller som brugerbetaling. 

Download ydelseskataloget i pdf-format her.