Statens indkøbere får hjælp til mere strategiske og grønne indkøb

18-03-2021
Økonomi Indkøb

Regeringen sætter professionelt indkøb højt på dagsordenen i staten. Et nyt fælles forpligtende charter skal hjælpe de statslige institutioner med indkøbsstrategier og standarder, der giver indkøberne mulighed for at købe klogere, grønnere og mere effektivt ind.

Hver dag bestiller indkøbere overalt i staten sæbe, rengøringsmidler, skriveborde og alle mulige andre relevante ting hjem til deres institutioner. Det er daglig drift, som mest af alt handler om at få købt det, man skal bruge, til den bedst mulige pris.

Der er et stort potentiale i, at institutionerne tænker indkøb ind som en mere selvstændig strategisk disciplin, hvor indkøberne i højere grad end i dag planlægger at købe klogere, grønnere og mere ressourceeffektivt ind.

Men hvordan kan man vide, om man har en toptunet indkøbsorganisation? Og hvad skal man konkret gøre for at blive bedre som indkøber til at tænke mere grønt og langsigtet?

Det skal et nyt fælles charter hjælpe med at besvare ved at opstille en række standarder for godt og grønt indkøb, som de statslige institutioner bliver forpligtede til at tilslutte sig.

Chartret tager afsæt i regeringens indkøbsstrategi "Grønne indkøb for en grøn fremtid", hvor de offentlige indkøb skal bidrage til at nå det nationale mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Helt konkret vil charteret indeholde en række fælles standarder inden for kategorier som fx ’grønne indkøb’, ’uddannelseskompetencer’ og ’styring og ledelse’.

Kontorchef for Statens Indkøb i Økonomistyrelsen, Thomas Gloy:

Charteret kommer til at lægge niveauet og linjen for, hvor godt, grønt og langsigtet vi i fællesskab kommer til at købe ind i staten i de kommende år. Derfor begynder vi heller ikke at designe et charter, før vi har været i dialog med en række statslige institutioner og private aktører for at høre, hvordan standarderne kan udformes, så de giver bedst mening for dem.

Nogle institutioner er allerede langt, men generelt skal indkøb prioriteres højere som en selvstændig, strategisk disciplin. Der skal fx være de rigtige kompetencer og den rigtige organisering. Og så skal der være et stærkt ledelsesfokus, hvor planlægningen af indkøbet bliver mere langsigtet og strategisk, så den enkelte indkøbsmedarbejder får mulighed for at købe klogere, grønnere og mere effektivt ind.

Økonomistyrelsen er begyndt på arbejdet med charteret, som forventes at blive klar efter sommer.

 

Download publikationen "Grønne indkøb for en grøn fremtid" her.