Brugerne er tilfredse med statens økonomisystem

17-03-2021
Digitale løsninger

Statens centrale it-system til økonomistyring og regnskab, Navision Stat, scorer højt i vores brugertilfredshedsundersøgelse, men der er et stort ønske om en mere moderne og brugervenlig brugerflade. Vi tester en ny version af økonomisystemet, der giver mulighed for forbedringer.

Økonomisystemet Navision Stat er generelt blevet scoret rigtig fint i den brugertilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført i efteråret 2020. Med en generel brugertilfredshed på 4,1 ud af 5 er Navision Stat et af de systemer i Økonomistyrelsen, som har den højeste brugertilfredshed.

Selvom brugerne generelt er tilfredse med Navision Stat, kommer de også med ønsker til forbedringer. Jakob K. Flink, konstitueret teamleder for Navision Stat teamet, siger:

Tak til alle jer brugere, som har givet sig tid til at give feedback på Navision Stat. Kommentarerne er vigtige og giver os værdifuld viden om brugeroplevelsen og anvendelsen af systemet. Vi gennemgår alle input og vurderer hvilke, der skal tages med i den fremtidige prioritering af gode tiltag. Nogle af de indsendte forbedringsforslag kan vi allerede imødekomme i næste hovedrelease, mens andre bliver frigivet i senere versioner.

Navision Stat skal være nemmere at arbejde i

Flere brugere har ønsker til it-systemets funktionalitet, som kan være med til at gøre Navision Stat nemmere at arbejde i. Et konkret ønske fra brugerne er fx, at det skal være lettere at få adgang til IndFak bilag, når en post er bogført. Navision Stat teamet forventer allerede at gennemføre denne forbedring i Navision Stat 9.7, som rulles ud i april 2021.

Ønske om anderledes brugeroplevelse

Noget af den feedback, vi har modtaget, er ønsker til en anderledes brugeroplevelse - eller look-and-feel - i applikationen. Jakob K. Flink fortæller:

Vi har desværre ikke selv mulighed for at ændre ved brugergrænsefladen men følger med den udvikling, der sker i produktet fra Microsoft. Vi har særlig fokus på at vurdere, om den webklient, der allerede er til rådighed i standardproduktet, kan understøtte nogle af de ønsker, der er meldt ind. Med webklienten kan man fx zoome ind på skærmbillederne og derved forstørre tekster, menuer og billeder, som også har været efterspurgt i brugertilfredshedsundersøgelsen.

Ny version af Navision Stat på vej

Den nuværende version af Navision Stat bygger på standard produktet Dynamics NAV 2016. I 2021 skyder vi et projekt i gang for forventet opgradering til Dynamics NAV 2018. Teamet bag Navision Stat er således i gang med at analysere NAV 2018 versionen for at afklare de muligheder og forbedringer, brugerne kan forvente på en eksisterende platform samtidig med, at vi fastlægger de mere langsigtede planer for Navision Stat i forlængelse af den eksterne markedsafdækning, der blev gennemført i 2020.

Jakob K. Flink fortæller:

Vi er lidt forsigtige med at love for meget, men vi forventer helt klart, at den nye NAV2018 baserede version af Navision Stat vil imødekomme flere af de ønsker, brugerne har nævnt i brugertilfredshedsundersøgelsen. I øjeblikket ser vi blandt andet nærmere på systemguidede brugerhandlinger og assisterede opsætninger ved hjælp af wizards.

Hold øje med nyheder fra Navision Stat teamet for mere information om de kommende funktioner i systemet.

Læs mere om brugertilfredshedsundersøgelsen 2020