14,5 milliarder i underskud på statens regnskab

26-03-2021
Økonomi

Merudgifter til at afbøde konsekvenserne af coronapandemien præger statens regnskab for 2020, hvor der både var store stigninger i udgifter og indtægter. Her kan du få et hurtigt overblik over statsregnskabet.

Opgørelsen af statens samlede indtægter og udgifter for 2020 viser et underskud på 14,5 milliarder kroner. Det er en forskel på 75,7 milliarder i forhold til resultatet i 2019, hvilket også var et år med en række regnskabstekniske éngangsindtægter.

Hvis man sammenligner regnskabsresultatet med året før, er der tale om markante udgiftsstigninger på 138,1 milliarder kroner, men også betydelige indtægtsstigninger på 62,4 milliarder kroner.

En væsentlig forklaring på de stigende udgifter skal findes i de hjælpepakker, der har haft til formål at afbøde konsekvenserne af coronapandemien. Således kan mere end 90 milliarder kroner henføres til tilskud til borgere, erhverv og andre former for virksomhed. Derudover har udlån og kapitalindskud m.m. bidraget med en udgiftsstigning på knap 21 milliarder kroner.

På indtægtssiden har der i forhold til 2019 været tale om merindtægter på 50 milliarder kroner fra pensionsafkastskatten og 25,8 milliarder kroner fra personskatter, mens staten fik 9,8 milliarder kroner mindre ind via moms og selskabsskatter.

Kontorchef for Statsregnskab, Erik Hammer:

2020 har også været et usædvanligt regnskabsår med mange tillægsbevillinger til blandt andet lønkompensation, støtteordninger og udskudte moms- og skattebetalinger. Det har givet hektisk aktivitet i ministerierne, der har skulle ændre arbejdsgange og arbejde hurtigt for at udmønte ordningerne. Trods de ekstra udfordringer er det imidlertid lykkes at komme godt i mål med regnskabsaflæggelsen.

Det fuldstændige statsregnskab for finansåret 2020 inklusive alle bevillinger forventes at blive fremlagt for Folketinget og offentliggjort den 7. april 2021.