Rammeaftale vedrørende indkøb af medieovervågning (Medieovervågningsaftalen) er indgået

29-03-2021
Indkøb

Økonomistyrelsen har nu indgået rammeaftale vedrørende indkøb af medieovervågning (Medie-overvågningsaftalen) med Infomedia A/S.

Økonomistyrelsen tildelte den 30. december 2020 Rammeaftale vedrørende indkøb af medieovervågning (Medieovervågningsaftalen) til Infomedia A/S. Grundet en indsigelse over for tildelingen har Økonomistyrelsen dog først underskrevet aftalen med Infomedia A/S ultimo marts 2021.

Kontraktperiode og leverandører

Aftalen træder i kraft den 1. april 2021 og løber til og med den 31. december 2022 med mulighed for to gange ét års forlængelse.

Relevante dokumenter er tilgængelige i IndFak.

Sortiment og service

Rammeaftalen omfatter indkøb af en grundpakke bestående af et standardiseret sortiment inden for elektronisk overvågning af medier, som leveres via e-mail. Det betyder, at du kan bestille medieovervågning af alle de medier, der fremgår af medielisten i dokumentoversigten, til de priser der er tilbudt af Infomedia A/S.

Medieovervågningen foretages på baggrund af søgeprofiler samt specifikke medier inden for forskellige kildetyper. På rammeaftalen er der også prissat en særskilt oprettelses- og justeringsydelser tilknyttet søgeprofilerne.

Endvidere indeholder grundpakken en adgang til en medieovervågningsportal, som er et arkiv over af alle de presseklip, som kunden tidligere har modtaget fra leverandøren.

Ud over grundpakken omfatter rammeaftalen mulighed for tilkøb af analyser af danske mediers omtale af kunden og sager, som vedrører kunden. På rammeaftalen er der til analyserne også prissat en særskilt konsulenttimeydelse: udarbejdelse af og support til analyser.

Kontakt

Eventuelle spørgsmål til aftalen kan rettes mod Statens Indkøb via kontaktmodulet (si.topdesk.net), eller kontakt os på telefon 30 55 07 91.