Nyeste installationsvejledninger

Samling af nyeste installationsvejledninger, uanset om materialet blev opdateret ved seneste officielle release eller ej.

Oversigt over nyeste installationsvejledninger

I tilfælde af at en Navision Stat systemkomponent, med tilhørende installationsvejledning, IKKE opdateres ved seneste opdatering, har vi her samlet et overblik over de nyeste installationsvejledninger til alle komponenter, der indgår i Navision Stat 11.2 løsningen.

Citrix installationsvejledning (pdf) 09.12.14

For institutioner der får hostet Navision og/eller ØS LDV hos KMD, skal der installeres en Citrix-klient på den lokale pc for at få adgang.

Installation af Danske Bank WS_NS110.pdf

Anvendes for opsætning af integration mellem Navision Stat og Danske Bank via Danske Banks webservice for udveksling af betalingsdata.

Installationsvejledning til Digital Post (NgDP): 
Digital Post Invoker (NgDP) NS11.2 Installationsvejledning.pdf

Vejledning til systemtilslutning for Digital Post:
Digital Post (NgDP) Systemtilslutning for Navision Stat.pdf

For daglig anvendelsen af Digital Post integrationsfunktionaliteten i Navision Stat henvises til vejledningen Dokumentafsendelse NS11.0.pdf 

Har du spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte Navision Stat udviklingsenheden via .

PSRM invoker installationsvejledning NS9.8.pdf

Vejledningen følges for en opsætning af PSRM webservice for integration mellem Navision Stat og Gældsstyrelsen. Bemærk at integrationen først kan opsættes, når der er indgået særskilt aftale med Gældsstyrelsen om en system-til-system integration.

GIS Webservice (WSG) Installationsvejledning NS112.pdf

Vejledningen følges for en korrekt serverinstallation af de webservices, der skal understøtte udveksling af data mellem NS11.2 og de lokale fagsystemer, hvor udvekslingen baseres på den generiske integrationssnitflade, GIS, via webservices. 

GIS SFTP kommunikation mellem NS og INDFAK2 (NS7.0) (pdf)

Anvendes for opsætning af GIS integration imellem NS7.0 (eller højere) og INDFAK2 for udveksling af stamdata og transaktionsdata.

GIS Webservice, opgavekø og automatiseret filindlæsning NS7.1.pdf

Vejledningen følges for en korrekt NAS enabling af de NST'er, på NS7.1 (eller højere), der skal understøtte: automatiseret filindlæsning via GIS, WS via GIS og opgavekøer.
Anvendes af: Intern IT eller hosting leverandør.

NavisionStatUtility installationsvejledning_90.pdf

Anvendes for opsætning af obligatorisk stramning af Excelsikkerhed ifm. GIS Exceludveksling på NS9.3 (eller højere).

NSCISInvoker 9.02.00.03 til NS9.3 Installationsvejledning til Windows.pdf

Følg vejledningen for opsætning af central integration, der gør det muligt for Statens HR-system og Budget-systemet (SBS) at hente data fra Navision Stat 9.3.

NS11 Installationskompendium 311022.pdf

Vejledningen følges for en korrekt klientinstallation af Navision klienter og Navision services, herunder tilknytning af klienter via services til databaser og oprettelse af brugere. Installationsvejledningen giver samtidigt en introduktion til øvrige nødvendige installationsprocesser for en komplet Navision Stat 11.0 løsning.

Lokal Versionsstyring (VMS) er et værktøj, der kan anvendes til at indlæse programopdateringer, såsom hotfixes og service packs, som udsendes af Økonomistyrelsen eller er blevet udviklet af et konsulenthus. VMS fungerer som en guide for den samlede objektændring i databasen og den gør opmærksom på hvilke ting, der mangler og styrer selve objekthåndteringen inklusiv eventuel datakonvertering og indlæsning af datafiler.

Økonomistyrelsen anbefaler ikke længere VMS til opgradering ved de alm. NS releases. Her anbefales det, at man anvender automatiseret opgraderingsforløb via PowerShell, der udsendes sammen med NS pakken.

Brugervejledning til lokal versionsstyring (VMS).pdf

NS NHR webregistreringsvejledning NS11.2_2023_11_08.pdf
(Opdateret den 8. november 2023)

I tilfælde af nyt EAN nummer, nyt CVR-nummer eller udløbet funktionscertifikat skal vejledningen følges for en korrekt ny eller ændret Nemhandelsregistrering. Det er for at etablere eller opretholde routningsinformationer og dermed korrekt udveksling af E-Bilag samt betalingsordrer til Nemkonto. Vejledningen beskriver trin for trin, og skærmbillede for skærmbillede, de nødvendige ændringer.

Kvikguide til omregistrering fra OCES2 funktionscertifikat til OCES3 systemcertifikat.pdf (Opdateret den 12. maj 2023)

Ved omregistrering fra OCES2 NemID funktionscertifikater til OCES3 systemcertifikater, skal der foretages afledte opsætninger i Navision Stat, NS Transportlag og eventuelt på Nemhandelsregistret.

Nemkonto RASP tilslutning (doc)

For alle nye Navision Stat regnskaber, der tilsluttes Nemkonto fra og med den 06.12.2011, skal Nemkonto RASP tilslutningsblanketten udfyldes og fremsendes som beskrevet i blanketten.

Ifm. frigivelsen af Navision Stat 9.2 lanceres et nyt generisk Web Service API, der forventes anvendt ved nye web service baserede integrationer.
Løsningen anvendes første i gang ifm. integration til den nye CVR-integration hos Erhvervsstyrelsen, der er baseret på ElasticSearch.

NS9.6 Web API Invoker 1.1 til NS9.5.003 Installationsvejledning til Windows.pdf

NS Transportlag 11.01.00.56 installationsvejledning til Windows Server 2019.pdf

Vejledningen følges for en korrekt serverinstallation af de komponenter, der skal understøtte Elektronisk fakturering (Danmark og EU) samt udveksling med Nemkonto på Navision Stat 9.9 og 11.0.

NS-ØDUP Invoker 9.02.00.09 installationsvejledning Windows Server 2012R2.pdf

Vejledningen følges for en korrekt serverinstallation af de komponenter, der skal understøtte Navision Stat 9.3 integration med SKS, SLS og CØSA.

I fm. lanceringen af Navision Stat 9.2 er der udviklet en ny kørsel til sløring eller anonymisering af testdata, som kan kaldes direkte fra brugergrænsefladen.

Kørslen forudsætter, at det kopierede regnskab på forhånd er omdøbt til et regnskabsnavn, der indeholder tekststrengen; 'TEST'.

Kørslen de-aktiverer samtidigt eventuelt opsatte integrationer, og kan således, sammen med brugervalgt niveau for sløring eller sletning af data, sikre en hensigtsmæssig distribution af de produktionsdata, der typisk danner basis for testdata.

Kvikguide til kørslen Anonymisering-Sletning af data.pdf

Installationsvejledning eDelivery NS11.2.pdf (Opdateret d. 02-11-2023)

Vejledningen beskriver, hvorledes hostere opsætter og konfigurerer servere således at eDelivery implementeringen i NS 11.2 kan anvendes med henblik på at efterkomme ny afsendelsesmetode for elektroniske dokumenter.

Bemærk: Der er kommet en ny komplet Oxalis installationspakke. Find den under NS11.2 Officiel releasesite > Patches.