NS11.2 Officiel release

Navision Stat 11.2 (servicepack) bliver frigivet den 2. oktober 2023.

Det vigtigste!

Navision Stat 11.2 implementerer en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 11.1 med følgende fokus på ny eller ændret funktionalitet:

 1. Forbedringer til betalingsformidling
 2. Yderligere forbedringer til betalingsformidling
 3. Overgang til eDelivery

Navision Stat 11.2 frigives via løbende sprint/build leverancer, der installeres hver måned på Navision Stat databaser tilhørende kunder, hvor systemansvaret oppebæres af Økonomistyrelsen, og/eller hostes af SIT. Dette gælder fx alle databaser, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration og databaser tilhørende FGU-institutioner.

Den samlet Navision Stat 11.2 pakke, indeholdende alle nedenstående builds, frigives den 2. oktober 2023.

Beskrivelse af funktionalitetsændringer

Beskrivelser af de løbende ændringer dokumenteres i 'Nyt i Navision Stat 11.2', som frigives i en udvidet og opdateret udgave ved hver sprint leverance.

Build nr.Release datoSAM test- og pilot databaserSAM produktions-databaserDokumentation
NS11.1.001 03.07.2023 27.06.2023 30.06.2023 Nyt i Navision Stat11.1.001.pdf
NS11.1.002 28.08.2023 23.08.2023  25.08.2023  Nyt i Navision Stat11.1.002.pdf
NS11.1.003 02.10.2023 26.09.2023 29.09.2023 Nyt i Navision Stat11.1.003.pdf

Opdatering af SAM testmiljø starter kl. 10:00. Opdatering af SAM pilotmiljø og SAM produktionsmiljø starter kl. 16.00 med mindre andet er aftalt.

Teknisk information

Forud for den officielle opgraderingsdato af Navision Stat til nyeste buildversion, foretages en opgradering af udvalgte pilotinstitutioner samt alle testdatabaser i multitenancy miljøet.
Dette betyder at disse databaser opgraderes 3-4 dage før opgraderingen af øvrige driftsdatabaser.

For testdatabaserne påbegyndes opgraderingen kl. 10:00 om formiddagen den 3. eller 4. hverdag før releasedatoen. 

Fra produktionsmiljø til pilotmiljø til opgraderet produktionsmiljø

For pilotinstitutioner påbegyndes opgraderingen kl. 16:00 samme dag som testdatabaserne opgraderes. Fra pilotopgraderingen påbegyndes til de øvrige driftsdatabaser opgraderes, er databasen placeret på et isoleret (pilot) miljø. Når de øvrige driftsdatabaser er opgraderet, flyttes pilotdatabasen tilbage i samme miljø.

Dette har følgende betydning for pilotinstitutioner:

 • Pilotinstitutioner kan ikke anvende BAM i den periode, hvor databasen ligger på et isoleret (pilot) miljø.
 • Pilotinstitutioner vil have et ekstra kort servicevindue den dag, hvor databasen flyttes tilbage til miljøet for de øvrige driftsdatabaser - typisk af 1 times varighed. 

Uanset om databasen teknisk opgraderes over 1-3 timer (Multitenancy setup) eller over 1-2 dage (Single Tenancy setup), skal databasen og databasens regnskaber forberedes for opgradering. Tabellen herunder beskriver hvem der gør hvad.

Bemærk at den samlede oplevede nedetid overstiger den tidsmæssige udstrækning for den tekniske opgradering, da regnskaberne typisk både skal forberedes for opgradering, og efterfølgende forretningsmæssigt kontrolleres forud for endelig klarmelding.

 

TypeHåndteringHvis overset...Ansv. SAM kundeAnsv. øvrige
Udveksling af datastrømme via GIS Alle datastrømme de-aktiveres umiddelbart forud for opgradering, og re-aktiveres umiddelbart efter opgradering ...kan der opstå behov for gentaget udveksling SIT Drifts/Hosting leverandør
Ubehandlede E-bilag modtaget i indbakkerne i Navision Stat Bør enten accepteres eller afvises dagen før opgradering ...kan der opstå problemer med behandling af bilaget efter opgradering N/A Kunden
Overførelse af bilag fra IndFak Stoppes i IndFak om morgenen dagen før opgradering, og gen-åbnes ved klarmelding
Læs mere om lukning og genåbning af INDFAK overførelse
... kan der opstå behov for genfremsendelse ved INDFAK mod betaling SAM Kunden
Overførelse af bilag fra REJSUD Ingen håndtering påkrævet, da der kun overføres natligt, og opgraderingen forventeligt afvikles på i løbet af en arbejdsdag (3 timer for SAM kunder på MT) ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag N/A N/A
Bogføring af udbetalingskladde Bogføres før opgradering ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag SAM Kunden

Generelt gælder det, at institutionen selv har ansvaret for at sikre en rettidig og sikker opgradering fra Navision Stat 11.1 til 11.2 inden udmeldt deadline. For nedenstående scenarier følges dog særlige implementeringsplaner under Økonomistyrelsen projektledelse.

SAM servicerede kunder hostet hos SIT

Alle SAM-servicerede kunder får derfor deres Navision Stat installation automatisk opgraderet til NS11.2 ultimo oktober 2023.

Kunder hostet hos KMD

For både selvejer kunder og øvrige statslige kunder, hvor Navision Stat databasen og LDV'et hostes hos KMD, under rammekontrakten mellem KMD og Økonomistyrelsen, afvikles opgraderingen efter en implementeringsplan, der er udarbejdet i fællesskab mellem KMD og Økonomistyrelsen.

Opgraderingen forløber fra midten af oktober til medio november. I kan finde den specifikke dato, jeres institution er planlagt til at blive opgraderet nedenfor.

Tids- og opgraderingsplan for NS11.2xlsx

Hvis den enkelte Navision Stat database er beriget med lokale tilretninger, hvad enten det drejer sig om ændret eller ny funktionalitet, herunder tilpasning af rapporter, gælder der særlige forhold. Dette gælder ligeledes, hvis der er opsat robotter, der er afhængige af Navision Stat funktionalitet.

Koncept for opgradering og konvertering

Konverteringspakken, udviklet af Økonomistyrelsen, samler al nødvendig konvertering afledt af funktionalitet bygget ved Microsoft, Continia og Økonomistyrelsen forudsat, at der opgraderes fra en standard Navision Stat 11.1 til Navision Stat 11.2. Såfremt denne forudsætning IKKE kan opfyldes, skal man som institution selv sørge for at tilpasse både funktionalitetspakken og konverteringspakken. Dette kan med fordel ske i de pakker, som Økonomistyrelsen har udarbejdet.

Afklaring af behov for tilpasning af funktionalitet- og konverteringsobjekter

Enhver egen tilretning af eksisterende databaseobjekt, eller tilføjelse af nyt databaseobjekt, tæller som en lokal tilretning, og kan betyde at konverteringspakken fra Økonomistyrelsen ikke blot kan anvendes uden nærmere analyse.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt databasen indeholder lokale tilretninger, kan man eventuelt anvende Objektliste NS11.2 for en sammenligning. Dette Exceludtræk kan sammenlignes med en tilsvarende udlæsning fra egen database via Objektdesigneren, hvor objektversionslisten blot kopieres til Excel.

Specielt om tilladte kompileringsfejl i tilfælde af lokalt implementeret faktureringsløsning

I selve NS11.2 installationsvejledningen er det beskrevet hvilke kompileringsfejl, der er tilladte ifm en standardopgradering, mens listen herunder viser de kompileringsfejl afledt af tilkøbsløsninger, som er visiteret godkendt af Økonomistyrelsen.

 

ProduktObjekttypeObjekt IDObjektnavn
Aqoola Codeunit 6083563 SQL ADO Connection Management
       

Listen udvides løbende, efterhånden som ansøgning om godkendelse giver anledning til en tilføjelse af nye objekter.

Robotter

I det omfang man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på: tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for, at robotterne re-konfigureres efter opgradering, såfremt dette skulle være nødvendigt.

Specifikt for SAM databaser

For Navision Stat databaserne, ejet af SAM-servicerede kunder, gælder det, at disse er 100 % standardiserede og vedligeholdes ved Økonomistyrelsen i et Multitenancy-baseret koncept, der ikke tillader lokale tilretninger på databaserne. For yderligere spørgsmål om håndteringen af SAM databaserne, kan du tage kontakt til produktejer Jakob K. Flink på

For opsætning af nye produktionsregnskaber anvendes Rapid Implementation startpakke udviklet specielt til NS11.2.

Pakken består af både opsætningsfiler og Excel indlæsningsfiler fordelt på data, der er fastlagt ved Økonomistyrelsen og data, der kan justeres ved institutionen eller Statens Administration. Herved opnås en mere fleksibel opsætning, med større grad af brugerinvolvering og fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Bemærk: Det kræver særskilte rettigheder at indlæse pakken (NS_RAPIDSTART) og man skal ydermere have rettigheder til de tabeller, der evt. skal indlæses data til.

Skabeloner og opsætningsfiler vedligeholdes ved implementeringsenheden i Økonomistyrelsen, og kan rekvireres ved henvendelse via serviceportalen med henvisning til implementeringsenheden.

En typisk opsætning tager udgangspunkt i pakken og herefter er der mulighed for at indlæse justeringer. Materialet er målrettet kunder, der serviceres af Statens Administration, men øvrige selvejende og statslige institutioner kan ligeledes drage nytte af materialet, afhængigt af den ansvarsfordeling, der arbejdes med internt i institutionen.

I den anledning er det vigtigt at notere sig, at Økonomistyrelsen fralægger sig ethvert ansvar, såfremt institutionen skulle vælge at indlæse data, der ikke er inkluderet i pakken.

Øvrige opsætningsfiler

Følgende data skal fortsat indlæses pr. regnskab, uden anvendelse af Rapid implementation pakker:

 • Rettigheder
 • Bankopsætningsfiler
 • XML profilopsætning
 • XMLBRO opsætning
 • GIS-valideringsopsætning
 • GIS tabel og feltmapning
 • Kontoskema
 • Kolonneformat
 • Momsangivelse
 • Indkøbskategorier
 • Endpointkeytype
 • OIObetalingsmetode
 • OIO betalingsmådeprioritering
 • CIS Datastrøm

Filerne kan enten hentes via nyeste systemkomponenter eller de enkelte releases.

Herunder finder du det samlede kompleks af installationskomponenter, datafiler og vejledninger, der skal anvendes for en komplet opgradering fra NS11.1 til NS11.2, baseret på NAV2018 CU48 (platform og applikation).

Databasearkitektur

Installationsmaterialet er afhængigt af om den eksisterende Navision Stat database er Multitenancy-enablet og dermed "låner" sin funktionalitet fra en applikationsdatabase, eller om databasen "ejer" sin egen funktionalitet, kendt fra tidligere og fremadrettet benævnt 'Single Tenancy'.

Aktuelt er det kun Navision Stat databaser, der er regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration (SAM), der kan være Multitenancy-enablet. Hvis du er i tvivl om hvorvidt databasen er Multitenancy-enablet eller ej, kan du altid rette henvendelse til Økonomistyrelsen via systemsupporten for en afklaring.

Bemærk: Vent med at omregistrere i Nemhandelsregistret

Navision Stat-kunder anbefales at opgradere hurtigst muligt og senest den 30. oktober 2023, da denne opgradering er mere omfattende og tidskrævende end normalt.

Vi har den 12. oktober frigivet tre patches i en samlet pakke under Patches, som indeholder fejlrettelser, til NS11.2.

Når I har installeret NS11.2 og de tilhørende patches, er I klar til at aktivere NemHandel eDelivery-opsætningen, jf. installationsvejledningen, afsnit ’Opsætning i Navision Stat’. Find installationsvejledningen under NemHandel eDelivery ved Nyeste Installationsvejledninger.

Opgradering fra NS11.0.003 til NS11.2

Single Tenancy

NS110003-NS112_ST_PS_02102023.zip
NS 110003 ST eller NS 111 ST - NS 112 ST PS opgraderingsvejledning 16102023.pdf

Multitenancy

NS110003-NS112_ST_PS_02102023.zip
NS 110003 ST eller NS 111 ST - NS 112 ST PS opgraderingsvejledning 16102023.pdf

Opgradering fra NS11.1 til NS11.2

Single Tenancy

NS112_ST_VMS_02102023.zip
NS 111 ST - 112 ST VMS opgraderingsvejledning 16102023.pdf

eller

NS112_ST_PS_02102023.zip
NS 110003 ST eller NS 111 ST - NS 112 ST PS opgraderingsvejledning 16102023.pdf

Multitenancy

NS112_ST_PS_02102023.zip
NS 110003 ST eller NS 111 ST - NS 112 ST PS opgraderingsvejledning 16102023.pdf

Fælles for både Multitenancy og Single Tenancy

For komponenter der ikke er angivet herunder, benyttes samme eksterne komponenter, som senest er frigivet til Navision Stat 11.1.

111001_DigitalMailInvokerSetup Version 11.02.00.09 - 6. juni 2023-zip
111003_OES Oxalis NS11.2.000.003.zip
111003_PasswordHasher 11.2.000.002 Install.zip
111003_eDeliveryInvoker 11.2.000.6 Install.zip

Oversigt over samtlige NAV objekter i NS11.1:

Objekliste_112.xlsx

Koncept

Buildpakkerne indeholder funktionalitet svarende til de sprint-afledte inkrements, der frigives og implementeres løbende hos Navision Stat kunder, der regnskabsmæssigt serviceres af SAM og som hostes hos SIT. Hvis man således ikke kan afvente en fremtidig versionsopdatering, der består af alle de akkumulerede inkrements mellem 2 versionsopdateringer, kan man implementere de buildpakker, der frigives her.

Se fx. nedenstående eksempel for buildpakker frigivet mellem NS9.3 og NS9.4 

 

Eksempel på buildpakker frigivet mellem NS9.3 og NS 9.4

Lokale tilretninger

Bemærk, at pakkerne er udviklet med udgangspunkt i standard Navision Stat databaser, hvorfor buildpakkerne i nogle tilfælde vil skulle justeres i tilfælde af lokale tilretninger på databasen. Dette vil i så fald være kundens eget ansvar.

Installationsvejledning og systemkomponenter

Brug tabellen herunder til at finde det materiale, du skal bruge for opgradering fra minimum NS11.1 til en given slutversion.

Slutversion Installationsvejledning Systemkomponenter
NS11.1.001 Akkumuleret installationsvejledning NS111001.pdf   NS111001.zip
NS11.1.002 Akkumuleret installationsvejledning NS111002.pdf NS111002.zip 
NS11.1.003 Akkumuleret installationsvejledning NS111003.pdf NS111003.zip

Hvis du har spørgsmål til koncept eller konkrete installationsvejledninger, er du velkommen til at kontakte os via serviceportalen hos Statens Administration.

Samlet patch til understøttelse af NemKonto overgang til eDelivery

Nedenstående zip-fil indeholder en akkumuleret patch til version Navision Stat 11.2 og tilhørende installationsvejledning. Patchen er obligatorisk og sikrer, at Navision Stat fortsat kan håndtere NemKonto-betalinger efter NemKontos overgang til eDelivery.

Patchen består af alle tidligere frigivne patches til NS11.2, samt to rettelser til håndtering af fejlede og dublerede bilag sendt over eDelivery. Den kan derfor bruges og uanset om ingen, nogle eller alle tidligere patches er installeret. 

Denne version er kun til test for eventuelle objektmålinger og skal bruges som forberedelse af lokale tilpassede pakker. Patchen må ikke installeres i produktionsmiljø.

NS11_2_Akkumuleret Nemkonto patch_TEST (zip)

Mandag d. 17. juni 2024 vil den endelige version blive gjort tilgængelig her, og skal være installeres inden d. 27. juni 2024. 

Økonomistyrelsen frigiver i forlængelse af officiel release af Navision Stat 11.2 et demoregnskab til NS11.2 med fokus på de funktionalitetsområder, der er særligt anvendt af de statslige og selvejende kunder, der i dag anvender Navision Stat.

Indlæsning af demodatabase - Single Tenancy

For at tilgå Demostyrelsen, skal 'Demostyrelsen_NS98.BAK.zip' downloades og restores i SQL Server Management Studio, og en NAV Server instans skal oprettes med Credential Type ’Windows’. Databasen vil da kunne tilgås via NAV-klienten af én bruger. Denne bruger kan evt. oprette nye brugere i databasen under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Brugere. 

Demodata og demodatabase kan rekvireres ved at kontakte Navision Stat udviklingsenheden via .

Bemærk: Demostyrelsen må kun anvendes ved opsætning af nye testregnskaber og må IKKE forveksles med de tidligere skabelonregnskaber.

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 2. oktober 2023
Forudsætning for implementering: NS11.1
Frist for implementering: 30. oktober 2023

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende Navision Stat 11.2 opgraderingen, er du meget velkommen til at kontakte produktejer for Navision Stat, Jakob K. Flink på , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.