Kritisk opgradering i forbindelse med at Navision Stat overgår til NemHandel eDelivery

Senest den 30. oktober 2023 skal alle Navision Stat-kunder opgradere til NS 11.2 for fortsat udveksling af elektroniske bilag.

Seneste nyt om overgang til NemHandel eDelivery

Opdateret 08-11-2023 kl. 10:45

Efter nogle opstartsproblemer er Navision Stat nu klar til NemHandel eDelivery. Sidste skridt er en omregistrering i Nemhandelsregistret.

Institutioner, som hostes hos Statens It eller KMD, omregistreres automatisk og skal ikke foretage sig yderligere.

Øvrige institutioner skal selv sørge for omregistrering i Nemhandelsregisteret.

Bliv klar til at anvende NemHandel eDelivery

Forudsætningen for at kunne anvende NemHandel eDelivery er

  • at jeres Navision Stat-version er opgraderet til NS11.2 og at de nyeste versioner af Oxalis samt eDelivery Invokeren, er installeret
  • at eDelivery-funktionaliteten er aktiveret i regnskaberne

Den nye Oxalis instans og eDelivery Invoker findes på releasesite for Navision Stat 11.2 under ”Patches”

Omregistreringen foretages ved at følge nedenstående vejledning:

NS NHR webregistrerings vejledning, NS11.2_2023_11_08.pdf

Bemærk, at institutioner, der hos 3. part har tilkøbt en Peppol-registrering, skal kontakte deres 3. parts leverandør for at få bistand til en korrekt Nemhandelsregistrering.

Hjælp til omregistrering i Nemhandelsregisteret

Økonomistyrelsen tilbyder hjælp til omregistreringen for de hostingleverandører, som har flere Navision Stat-installationer.

Hostingleverandører, som vil benytte dette tilbud, skal

  1. udfylde excelarket nedenfor med de angivne informationer for alle leverandørens Navision Stat installationer
  2. navngive excelarket ”Data til kørsel - eDel registreringer - [navn på hostingleverandør]”
  3. indsende det udfyldte excelark pr. mail til - i mailens emnefelt anføres ”Omregistrering til NemHandel eDelivery”

Her finder du excelark til omregistrering til NemHandel eDelivery i Nemhandelsregisteret.xlsx.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke præcis, hvor lang tid der går, før omregistreringen er foretaget og elektroniske bilag kan udveksles via NemHandel eDelivery. Vi tilstræber, at det sker hurtigst muligt.

Baggrund

Siden 2005 har offentlige myndigheder været forpligtet til at kunne modtage og afsende regnskabsbilag elektronisk. Transporten af de elektroniske bilag er hidtil foregået via NemHandel RASP. Denne infrastruktur udvikles og drives af Erhvervsstyrelsen.

I starten af maj 2023 frigav Erhvervsstyrelsen første beta-version af en ny forsendelsesmetode, NemHandel eDelivery, som skal anvendes både af offentlige og private aktører. På sigt vil NemHandel eDelivery sikre, at alle aktører kan udveksle elektroniske bilag inden for hele EU. Lovgivning på området træder i kraft 1. januar 2024.

Medio september frigiver Erhvervsstyrelsen en ny version af NemHandel eDelivery, som skal implementeres senest den 30. oktober 2023. NemHandel RASP udfases frem til april 2024, hvorefter NemHandel RASP ikke længere vil kunne anvendes.

Alle Navision Stat kunder skal opgradere til NS 11.2

Den 2. oktober 2023 frigiver Økonomistyrelsen en ny hovedversion, NS11.2. Hovedversionen indeholder en objektpakke med et nyt transportlag, der både understøtter den eksisterende forsendelsesmetode NemHandel RASP, og den nye NemHandel eDelivery.

Økonomistyrelsen tilråder kraftigt at opgradere senest den 30. oktober 2023, da man ellers risikerer problemer med at modtage og afsende elektroniske bilag i udvekslingen med nye private leverandører, der aldrig tidligere har udvekslet på NemHandel RASP, og som pr. 30. oktober 2023 er forpligtiget til at afsende via NemHandel eDelivery.

I forhold til opgraderingen står de statslige, herunder statslige selvejende, institutioner forskelligt afhængigt af valgt hostingleverandør:

  • Navision Stat kunder, som regnskabsmæssigt er serviceret af Statens Administration og hostet af Statens It, bliver automatisk opgraderet rettidigt
  • Navision Stat kunder hostet hos KMD opdateres automatisk og snarest muligt. Vi er i dialog med KMD og planlægger opgraderingen ud fra, at de kunder, der ikke anvender IndFak, opgraderes først, jf. afsnittet nedenfor om institutioner, som anvender IndFak og Navision Stat
  • Alle andre Navision Stat kunder skal selv sørge for en rettidig opdatering senest den 30. oktober 2023.

Teknisk implementering

Den 2. oktober 2023 frigiver Navision Stat opgraderingspakker på hjemmesiden, som kan anvendes til at løfte Navision Stat fra henholdsvis NS 11.003 og NS11.1 til NS 11.2.

Opgraderingspakkerne ligger under NS11.2 Officiel release.

Kunder, som selv forestår opgraderingen, må forvente at skulle bruge ekstra tid til at løfte til den nyeste version, fordi der ud over databaseopdateringen skal installeres nyt transportlag og nyt software.

Navision Stat-kunder, som er forhindret i at opgradere rettidigt

Efter skæringsdatoen den 30. oktober 2023 sendes de første fakturaer via NemHandel eDelivery. Kunder, som ikke kan nå at opgradere til NS11.2, vil i en overgangsperiode frem til april 2024 have mulighed for at modtage elektroniske bilag via fakturablanketten i virk.dk fra de leverandører, der ellers kun kan afsende på NemHandel eDelivery.

For institutioner, som anvender IndFak og Navision Stat

Frem til april 2024 vil IndFak kunne modtage elektroniske bilag, uanset om leverandøren sender regningsbilagene via NemHandel RASP eller NemHandel eDelivery. Samme elektroniske bilag bliver håndteret og sendt til udbetaling via Navision Stat.

Følg evt. med på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Spørgsmål og svar til eDelivery

Nemhandel overgår til en infrastruktur baseret på fælleseuropæiske standarder for dataudveksling og sikkerhed. Det betyder bl.a., at ma nu kan udveksle elektroniske bilag mellem offentlige og/eller private aktører.

Paralleldrift er uhensigtsmæssig, da udveksling af elektroniske bilag kræver, at afsender og modtager anvender samme forsendelsesmetode. Således kan løsninger med NemHandel RASP ikke sende eller modtage til eDelivery-løsninger. Samtidigt er det fordyrende at vedligeholde to infrastrukturer for markedet.

Endvidere vil en række udbydere skulle implementere en e-faktureringsløsning. Det vil være særligt omkostningstungt for dem, hvis de både skal implementere NemHandel RASP og eDelivery.

Erhvervsstyrelsen har fastsat skæringsdatoen for overgangen til Nemhandel eDelivery. Den er sat af hensyn til markedet, da alle systemleverandører fra denne dato skal leve op til en række krav om e-fakturering i eDelivery. Denne funktionalitet skal registreres centralt, så udbyderne kan onboarde deres virksomhedskunder i 2024.

Skæringsdatoen er sat til den 30. oktober 2023 af hensyn til systemernes anmeldelsesfrist som beskrevet i bogføringsloven og skal derfor leve op til funktionaliteten senest denne dato.

Ja, Erhvervsstyrelsen bekræfter, at udveksling mellem Navision Stat og NemKonto kan fortsætte uændret frem til april 2024 - uanset, om man har opgraderet til NS11.2 eller ej.

Indtil den 30. oktober 2023 udveksles e-bilag fortsat via NemHandel RASP.

Efter den 30. oktober 2023 kan man fortsat sende pdf-bilag via Digital Post. Efter opgradering til NS11.2 bliver det også muligt at sende via NemHandel eDelivery.

Vi hører meget gerne, hvis der er spørgsmål, som ikke bliver besvaret her. I så fald er man meget velkommen til at stille spørgsmålet via , hvorefter man vil modtage et direkte svar.

FAQ’en opdateres efterfølgende med anonymiseret spørgsmål og svar.